Thống kê dịch vụ công mức độ 4

Đơn vịSố thủ tục
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế40
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương41
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo46
- - - Sở Giao thông Vận tải25
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư39
- - - Sở Khoa học và Công nghệ49
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội51
- - - Sở Nội vụ1
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn76
- - - Sở Tài chính3
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường69
- - - Sở Thông tin và Truyền thông37
- - - Sở Tư pháp5
- - - Sở Văn hóa Thể thao10
- - - Sở Xây dựng36
- - - Sở Y tế138
- - - Ban Dân tộc2
- - - Sở Du lịch25
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh67
Cấp huyện129
Cấp xã57
Các cơ quan khác
- - - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/Trạm y tế3
- - - Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế2
- - - Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện2
- - - Cơ sở giáo dục1