Các thủ tục mức độ Toàn trình thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ (23 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1(Cấp tỉnh) Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứuĐăng ký
2(Cấp tỉnh) Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lựcĐăng ký
3(Cấp tỉnh) Thủ tục mua sáng chế, sáng kiếnĐăng ký
4Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngĐăng ký
5Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (cấp tỉnh)Đăng ký
6Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngĐăng ký
7Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt NamĐăng ký
8Thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)Đăng ký
9Đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.05 ngày làm việc hoặc 45 ngày làm việcĐăng ký
10Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (2.002544)Đăng ký
11Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (2.002548)Đăng ký
12Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (2.002546)Đăng ký
13Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, sức khỏe con người45 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.Đăng ký
14Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người45 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.Đăng ký
15Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ10 ngày làm việc (hoặc 15 ngày làm việc)Đăng ký
16Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
17Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.Đăng ký
18Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.Đăng ký
19Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ- Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ. - Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của địa phương quản lý: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.Đăng ký
20Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ- Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ. - Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.Đăng ký
21Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ- Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ. - Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của địa phương quản lý: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.Đăng ký
22Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ- Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ. - Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của địa phương quản lý: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.Đăng ký
23Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ10 ngày làm việc (hoặc 20 ngày)Đăng ký
Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Công bố sử dụng dấu định lượng03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận28 ngày làm việcĐăng ký
8Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định28 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.Đăng ký
9Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ Đăng ký
10Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng giải thưởng chất lượng quốc giaKhông quy địnhĐăng ký
11Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu05 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Trồng trọt (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.Đăng ký
2Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giống cây trồng được bảo hộ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.Đăng ký