Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Quyết định số 1149/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 17/05/2021 V/v Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 1150/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 17/05/2021 V/v Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 720/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 05/04/2021 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Quyết định số 772/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 05/04/2021 V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Quyết định số 722/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 05/04/2021 V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Quyết định số 717 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 03/4/2021 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghị định số 35/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/03/2021 V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/03/2021 V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Nghị định số 23/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/03/2021 V/v Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16/03/2021 V/v Thông tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp (Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021)
Quyết định số 820/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 09/03/2021 V/v Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 05/03/2021 V/v Về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 451/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 01/03/2021 V/v Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Nghị định số S 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/02/2021 V/v Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Nghị định số 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/02/2021 V/v quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/02/2021 V/v Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 04/02/2021 V/v về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/01/2021 V/v Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Thông tư số 06/2021/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 23/01/2021 V/v quy định mẫu thẻ cấp CCCD
Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 20/01/2021 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ