Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 27/12/2023 V/v quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:25/2023/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành ngày:27/12/2023
Lĩnh vực:Giáo dục - Đào tạo
Trích yếu:quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.
Văn bản đính kèm: