Thống kê thủ tục hành chính (2116 thủ tục)

Thống kê dịch vụ công

Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính mới ban hành

Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực/
Cơ quan ban hành
Mức độ
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
Một phần
Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứngCông chứng
[Sở Tư pháp]
Toàn trình
Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoàiHoạt động xây dựng
[Sở Xây dựng]
Toàn trình
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoàiHoạt động xây dựng
[Sở Xây dựng]
Toàn trình
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh)Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
[Sở Công thương]
Một phần
Xóa đăng ký tàu cáThủy sản
[Cấp huyện]
Một phần
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cáThủy sản
[Cấp huyện]
Một phần
(Cấp tỉnh) Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lựcHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
Toàn trình
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)Khoa học công nghệ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
Toàn trình
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)Khoa học công nghệ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
Toàn trình
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)Khoa học công nghệ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
Toàn trình
Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
Toàn trình
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
Toàn trình
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (cấp tỉnh)Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
Toàn trình
(Cấp tỉnh) Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứuHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
Toàn trình