Thống kê thủ tục hành chính (2649 thủ tục)

Thống kê dịch vụ công

Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính mới ban hành

Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực/
Cơ quan ban hành
Mức độ
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmViệc làm
[Sở Lao động - Thương binh và Xã hội]
4
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmViệc làm
[Sở Lao động - Thương binh và Xã hội]
4
Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmViệc làm
[Sở Lao động - Thương binh và Xã hội]
4
Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmViệc làm
[Sở Lao động - Thương binh và Xã hội]
3
Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmViệc làm
[Sở Lao động - Thương binh và Xã hội]
3
Thông báo tạm ngừng kinh doanhLĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (60 TTHC)
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngLao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội
[Sở Lao động - Thương binh và Xã hội]
4
Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tếAn toàn bức xạ và hạt nhân
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tếAn toàn bức xạ và hạt nhân
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tếAn toàn bức xạ và hạt nhân
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tếAn toàn bức xạ và hạt nhân
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tếAn toàn bức xạ và hạt nhân
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)An toàn bức xạ và hạt nhân
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngLao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội
[Sở Lao động - Thương binh và Xã hội]
4