Thống kê thủ tục hành chính (2083 thủ tục)

Thống kê dịch vụ công

Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính mới ban hành

Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực/
Cơ quan ban hành
Mức độ
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
Một phần
Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt NamHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
Toàn trình
Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sátLĩnh vực Đường thủy nội địa
[Cấp huyện]
Toàn trình
Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sátLĩnh vực Đường thủy nội địa
[Cấp huyện]
Toàn trình
Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầuLĩnh vực Đường thủy nội địa
[Cấp huyện]
Một phần
Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nướcLĩnh vực Đường thủy nội địa
[Cấp huyện]
Một phần
Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nướcLĩnh vực Đường thủy nội địa
[Cấp huyện]
Một phần
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nướcLĩnh vực Đường thủy nội địa
[Cấp huyện]
Một phần
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại
[Sở Công thương]
Toàn trình
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại
[Sở Công thương]
Toàn trình
Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại
[Sở Công thương]
Toàn trình
Sửa đổi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại
[Sở Công thương]
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại
[Sở Công thương]
Toàn trình
Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chínhLĩnh vực Đường thủy nội địa
[Cấp huyện]
Toàn trình
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địaLĩnh vực Đường thủy nội địa
[Cấp huyện]
Toàn trình