Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Nội vụ" (166 thủ tục)

Công chức, viên chức (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục thi tuyển công chứcMột phần
2Thủ tục xét tuyển công chứcMột phần
3Thủ tục tiếp nhận vào làm công chứcMột phần
4Thủ tục thi nâng ngạch công chứcMột phần
5Thủ tục thi tuyển Viên chứcMột phần
6Thủ tục xét tuyển viên chứcMột phần
7Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chứcMột phần
8Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chứcMột phần
Thi đua - Khen thưởng (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
9Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngMột phần
10Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đềMột phần
11Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngMột phần
12Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhânMột phần
13Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đềMột phần
14Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoạiMột phần
15Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuấtMột phần
16Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngMột phần
17Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắcMột phần
18Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”Một phần
19Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đìnhMột phần
20Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”Một phần
21Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lậpMột phần
22Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệMột phần
23Cấp Giấy chứng nhận thành tích đối với người có công trong kháng chiếnToàn trình
Tôn giáo (35 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
24Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnhMột phần
25Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnhMột phần
26Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tíchMột phần
27Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt NamMột phần
28Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnhMột phần
29Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnhMột phần
30Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnhMột phần
31Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộcMột phần
32Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnhMột phần
33Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnhMột phần
34Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chươngMột phần
35Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chứcMột phần
36Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chứcMột phần
37Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CPMột phần
38Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnhMột phần
39Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoMột phần
40Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoMột phần
41Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoMột phần
42Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnhMột phần
43Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoMột phần
44Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnhMột phần
45Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoMột phần
46Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoMột phần
47Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoMột phần
48Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hànhMột phần
49Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoMột phần
50Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnhMột phần
51Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáoMột phần
52Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnhMột phần
53Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnhMột phần
54Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnhMột phần
55Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnhMột phần
56Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnhMột phần
57Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnhMột phần
58Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnhMột phần
Hội, tổ chức phi chính phủ (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
59Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (cấp tỉnh)Toàn trình
60Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnhToàn trình
61Thủ tục tự giải thể quỹ (Cấp tỉnh)Một phần
62Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh)Toàn trình
63Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh)Toàn trình
64Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnhToàn trình
65Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹMột phần
66Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp tỉnh)Toàn trình
67Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh)Toàn trình
68Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh)Một phần
69Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh)Một phần
70Thủ tục hội tự giải thể (cấp tỉnh)Một phần
71Thủ tục đổi tên hội (cấp tỉnh)Một phần
72Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (Cấp tỉnh)Toàn trình
73Thủ tục thành lập hội (cấp tỉnh)Toàn trình
74Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp tỉnh)Toàn trình
75Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp TỉnhToàn trình
Công tác thanh niên (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
76Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnhToàn trình
77Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnhToàn trình
78Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnhToàn trình
Tổ chức, biên chế (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
79Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
80Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
81Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
82Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
83Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
84Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
85Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
86Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
87Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc chính trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
88Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
89Thủ tục hành chính về thẩm định số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phươngMột phần
90Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phươngMột phần
Văn thư - Lưu trữ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
91Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Cấp tỉnh)Một phần
92Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (Cấp tỉnh)Một phần
93Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh)Một phần
Người có công (Sở LĐTBXH) (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
94Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiếnMột phần
95Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiếnMột phần
Giáo dục và đào tạo (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
96Xét, cấp học bổng chính sáchMột phần
97Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyênMột phần
98Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lạiMột phần
99Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyênMột phần
100Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyênMột phần
101Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thụcMột phần
102Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhậpMột phần
103Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhậpMột phần
Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐTBXH) (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
104Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
105Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
106Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
107Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập.Một phần
108Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.Một phần
109Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.Một phần
Bảo trợ xã hội (LĐTBXH) (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
110Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
111Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
Chính quyền địa phương (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
112Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phốMột phần
113Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xãMột phần
Chính quyền địa phương - Cấp huyện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
114Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mớiMột phần
115Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xãMột phần
Tín ngưỡng, tôn giáo - Cấp huyện (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
116Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáoToàn trình
117Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyệnToàn trình
118Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyệnToàn trình
119Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyệnToàn trình
120Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyệnToàn trình
121Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyệnToàn trình
122Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộcToàn trình
123Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyệnToàn trình
Tổ chức phi chính phủ - Cấp huyện (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
124Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp huyện)Toàn trình
125Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyệnMột phần
126Thủ tục thành lập hội cấp huyệnToàn trình
127Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp huyện)Toàn trình
128Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội (cấp huyện)Toàn trình
129Thủ tục đổi tên hội (cấp huyện)Toàn trình
130Thủ tục hội tự giải thể (cấp huyện)Toàn trình
131Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp huyệnToàn trình
Thi đua - Khen thưởng - Cấp huyện (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
132Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiếnToàn trình
133Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sởToàn trình
134Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đềMột phần
135Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuấtToàn trình
136Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoạiToàn trình
137Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trịToàn trình
138Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiếnToàn trình
139Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đìnhToàn trình
Công chức, viên chức - Cấp huyện (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
140Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chứcToàn trình
141Thủ tục thi nâng ngạch công chứcToàn trình
142Thủ tục thi tuyển viên chứcToàn trình
143Thủ tục xét tuyển viên chứcToàn trình
144Thủ tục xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng viên chứcToàn trình
145Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chứcToàn trình
146Thủ tục thi tuyển công chứcToàn trình
Tổ chức, biên chế - Cấp huyện (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
147Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyệnToàn trình
148Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyệnToàn trình
149Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyệnToàn trình
150Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpToàn trình
151Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpToàn trình
152Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lậpToàn trình
Tín ngưỡng, tôn giáo - Cấp xã (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
153Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡngToàn trình
154Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡngToàn trình
155Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trungToàn trình
156Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xãToàn trình
157Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trungToàn trình
158Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khácToàn trình
159Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trungToàn trình
160Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộcToàn trình
161Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xãToàn trình
162Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xãToàn trình
Thi đua - Khen thưởng - Cấp xã (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
163Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trịToàn trình
164Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đềToàn trình
165Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuấtToàn trình
166Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiếnToàn trình