Hương Thủy: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015

09/04/2015

Ngày 7/4, UBND thị xã Hương Thủy đã tổ chức cuộc họp nhằm thông qua Dự thảo báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015.

3 tháng đầu năm, giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã Hương Thủy ước đạt 3.458 tỷ đồng, tăng 12,36% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ thương mại, dịch vụ đạt trên 1.200 tỷ đồng. Các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị được thực hiện đồng bộ có hiệu quả; đã và đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng 3 dự án mới, đồng thời tập trung giải quyết các dự án chuyển tiếp từ năm 2014. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đã đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hơn 700 lao động; tổ chức thành công các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm giải phóng quê hương và 5 năm thành lập thị xã. Công tác QP-AN được tăng cường.

Thị xã tiếp tục đẩy nhanh và phát huy những kết quả đã đạt được trong quý I, đồng thời tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra trong quý II.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)