Phong Điền giảm nghèo bền vững

09/04/2015

Thời gian qua, huyện Phong Điền đã tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất… nên tỷ lệ hộ nghèo đến đầu năm 2015 giảm còn 5,89%.

Ưu tiên chọn điểm để giảm nghèo

Đầu năm 2014, toàn huyện có 1.841 hộ nghèo, chiếm 7,35%. Với các nguyên nhân như: do thiếu vốn sản xuất, thiếu đất canh tác, thiếu phương tiện sản xuất, thiếu lao động, không có việc làm ổn định, ốm đau nặng, không biết cách làm ăn.., Phong Điền tập trung chỉ đạo thực hiện theo từng nhóm giải pháp tương ứng. 

Theo đó, để giải quyết khó khăn về vốn – cái khó khăn lớn nhất đối với các hộ nghèo, cận nghèo, trong năm 2014, đã thực hiện chính sách tín dụng cho 676 lượt người nghèo được vay vốn với nguồn vốn đã giải ngân 13 tỷ đồng. Những hộ cận nghèo cũng đã được tạo điều kiện cho vay hơn 1,1 tỷ đồng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Việc thực hiện chính sách về y tế được chăm lo, đã cấp 4.431 thẻ BHYT cho người nghèo và đồng bào dân tộc thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo; cấp 1.539 thẻ BHYT cho đối tượng nghèo thoát qua cận nghèo chưa đủ 5 năm; cấp 3.668 thẻ BHYT cho hộ gia đình cận nghèo; đồng thời miễn giảm các khoản đóng góp của học sinh nghèo với số tiền hơn 54 triệu đồng. Năm 2014, Mặt trận Tổ quốc đã hỗ trợ 580 triệu đồng để xây dựng 28 nhà tình thường cho hộ nghèo

Nổi bật trong giải pháp giảm nghèo của Phong Điền là giành ưu tiên tập trung cho các xã nghèo. Ông Văn Công Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, huyện có 6 xã có tỷ lệ hộ nghèo còn cao (trên 100 hộ), cao nhất là Phong Chương, với 200 hộ. Huyện tập trung tất cả các nguồn lực để đầu tư cho các xã còn khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng nghĩa với việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Đội ngũ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cũng đã được tăng cường về cơ sở, cùng với các HTX nông nghiệp để tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thúc đẩy các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Năm đơn vị thuộc xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển cũng đã và đang triển khai xây dựng 07 công trình là đường bê tông giao thông nông thôn, kênh mương hóa nội đồng với tổng mức đầu tư  4,5 tỷ đồng.

 

Mô hình hỗ trợ mua bò giống phát triển chăn nuôi bò của huyện Phong Điền đã góp phần giảm nghèo bền vững

 

Nâng cao năng lực sản xuất

Đề nâng cao năng lực sản xuất, tiến tới sản xuất hàng hóa quy mô vừa, năm 2014 Chi nhánh ngân hành chính sách xã hội Phong Điền giành ưu đãi vốn vay 8 tỷ đồng để cho vay mua bò theo phương thức: Nhà nước 70% - nhân dân 30%. Bên cạnh các tổ chức doanh nghiệp và UBMTTQVN tỉnh trực tiếp hỗ trợ mua bò giống với số tiền 80 triệu đồng cho 08 hộ nông dân; hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn, trâu sinh sản và sản xuất trồng lúa nước gần 77 triệu đồng. Thông qua mỗ hình giảm nghèo bền vững Sở Lao động - TB&XH tỉnh đã hỗ trợ 06 hộ nghèo trên địa bàn huyện phát triển sản xuất mô hình nuôi cá nước ngọt, chăn nuôi vịt, lợn, bò. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ thuật cho 222 hộ nghèo về chăn nuôi, trồng trọt.

Nhiều con em của các hộ nghèo, cận nghèo cũng được quan tâm hỗ trợ kinh phí tham gia các lớp đào tạo nghề. Năm qua, Phong Điền đã đào tạo nghề cho 104 lao động thuộc diện hộ nghèo, với các nghề, như: kỹ thuật trồng cây ném, ớt, kiệu, chăn nuôi, trồng hoa… và đã có 60 lao động thuộc hộ nghèo đã tìm được việc làm tại các công ty như: Scavi, Titan, Primer...

Ông Văn Công Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: trong năm 2015, Phong Điền phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,0%, tương ứng giảm 256 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 4,89% vào cuối năm 2015.

Theo đó, huyện sẽ ưu tiên tập trung các giải hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; làm tốt chính sách an sinh xã hội, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí; có cơ chế đầu tư cơ sơ hạ tầng các xã, thôn khó khăn và có tỷ lệ hộ nghèo cao. Đặc biệt là tập trung vận động, khích lệ sự nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người nghèo, hộ nghèo - được xem nhân tố quyết định thành công của nhiệm vụ giảm nghèo.

www.thuathienhue.gov.vn