Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Bộ luật số 95/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 16/07/2024 V/v Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015
Nghị định số 57/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/05/2024 V/v Quy định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Quyết định số 1215/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 11/05/2024 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 1214/QĐ_BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 26/04/2024 V/v về Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nghị định số 41/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/04/2024 V/v về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 01/04/2024 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/03/2024 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái
Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/03/2024 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái
Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 13/03/2024 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 06/2021/NQ-HĐND
Nghị định số 19/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23/02/2024 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
Nghị định số 06/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/01/2024 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Thông tư số 48/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/12/2023 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TTBGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 31/12/2023 V/v Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.
Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 27/12/2023 V/v quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.
Quyết định số 988/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc ban hành ngày 21/12/2023 V/v Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
Quyết định số 988/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc ban hành ngày 21/12/2023 V/v Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
Thông tư số 38/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 18/12/2023 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Thông tư số 35/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 13/12/2023 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2015/TTBGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ
Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 11/12/2023 V/v quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh.
Quyết định số Quyết định số 36/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 08/11/2023 V/v Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài dưới 12m có hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế