Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Quyết định số Quyết định số 36/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 08/11/2023 V/v Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài dưới 12m có hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số Quyết định số 36/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 08/11/2023 V/v Ban hành quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài dưới 12m có hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thông tư số Thông tư 118/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/11/2023 V/v Thông tư 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản
Quyết định số Quyết định số 36/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 08/11/2023 V/v Ban hành quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài dưới 12m có hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng nội địa
Quyết định số Quyết định số 36/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 08/11/2023 V/v Ban hành quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài dưới 12m có hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thông tư số 09/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 14/09/2023 V/v Sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước
Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 21/08/2023 V/v Quy định các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025
Quyết định số 707/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 07/07/2023 V/v Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Thông tư số 44/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 29/06/2023 V/v Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Thông tư số 44/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 29/06/2023 V/v Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Thông tư số 11/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 28/06/2023 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị
Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/06/2023 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Bộ Xây dựng ban hành ngày 20/06/2023 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 09/6/2023 V/v Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN ngày 09/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 09/06/2023 V/v Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN ngày 09/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/05/2023 V/v Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 15/05/2023 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính
Nghị định số 22/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/05/2023 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Nghị định số 20/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/05/2023 V/v Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP
Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 18/04/2023 V/v v