Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 21/08/2023 V/v Quy định các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025
Quyết định số 707/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 07/07/2023 V/v Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Thông tư số 44/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 29/06/2023 V/v Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Thông tư số 44/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 29/06/2023 V/v Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Thông tư số 11/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 28/06/2023 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị
Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/06/2023 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Bộ Xây dựng ban hành ngày 20/06/2023 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 09/6/2023 V/v Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN ngày 09/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 09/06/2023 V/v Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN ngày 09/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/05/2023 V/v Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
Nghị định số 22/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/05/2023 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Nghị định số 20/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/05/2023 V/v Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP
Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 18/04/2023 V/v v
Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 18/04/2023 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Luật số 23/2023/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 12/04/2023 V/v Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 2023 (Luật số 23/2023/QH15 ngày 24/6/2023);
Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 28/03/2023 V/v Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 657/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 28/03/2023 V/v Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 24/03/2023 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 21/03/2023 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/08/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Quyết định số 608/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 09/03/2023 V/v Quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương