Quyết định số 988/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc ban hành ngày 21/12/2023 V/v Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:988/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành:Uỷ ban Dân tộc
Ban hành ngày:21/12/2023
Lĩnh vực:Chính sách
Trích yếu:Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
Văn bản đính kèm: