Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 13/03/2024 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 06/2021/NQ-HĐND

Loại văn bản:Nghị quyết
Số văn bản:04/2024/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Ban hành ngày:13/03/2024
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 06/2021/NQ-HĐND
Văn bản đính kèm: