Thông tư số 35/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 13/12/2023 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2015/TTBGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:35/2023/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Ban hành ngày:13/12/2023
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2015/TTBGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ
Văn bản đính kèm: