Quyết định số Quyết định số 36/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 08/11/2023 V/v Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài dưới 12m có hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:Quyết định số 36/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:08/11/2023
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài dưới 12m có hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Văn bản đính kèm: