Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuôc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác" - Sở Giáo dục và Đào tạo (18 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuôc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác" (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phươngToàn trình
2Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóaMột phần
3Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du họcMột phần
4Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lạiToàn trình
5Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóaMột phần
6Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lạiToàn trình
7Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dụcToàn trình
8Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyênToàn trình
9Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thụcToàn trình
10Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dụcToàn trình
11Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lạiToàn trình
12Giải thể trường trung học phổ thông chuyênToàn trình
13Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin họcToàn trình
14Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lạiToàn trình
15Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dụcToàn trình
16Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du họcToàn trình
17Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin họcToàn trình
18Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức, thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)Toàn trình