Các thủ tục mức độ Toàn trình thuộc Cấp huyện

Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục thành lập hội30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục phê duyệt điều lệ hội30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Thủ tục đổi tên hội30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Thủ tục tự giải thể đối với hội15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện15 ngày làm việc (trường hợp cần lấy ý kiến thì tối đa không quá 25 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục tặng Tập thể lao động tiên tiến10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
2Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
3Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng05Đăng ký
Lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thảiMười ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Đất đai (27 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộngKhông quá ba mươi bốn ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt NamHai mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt NamHai mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cưKhông quá mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Thủ tục Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt)Năm mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đai- Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc. - Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.Đăng ký
7Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lýMười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
8Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhậnMười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kềMười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầuNăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
11Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đấtMười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtBảy ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấpMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
14Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầuBa mươi ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
15Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ởMười lăm ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
16Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy địnhMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
17Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận.Mười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
18Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệpMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
19Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đấtMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
20Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mấtMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
21Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyềnMười ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
22Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đấtMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
23Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuTrong hai mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
24Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuHai mươi lăm ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
25Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtHai mươi lăm ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
26Thủ tục Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấpMười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
27Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtBa ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Hỗ trợ chi phí di dời23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Hỗ trợ đầu tư nhà xưởng mới23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Hỗ trợ thuê mặt bằng23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận25 Ngày trong ngày làm việcĐăng ký
3Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận20 ngày làm việcĐăng ký
4Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.Đăng ký
5Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:Đăng ký
6Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp24 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơĐăng ký
7Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thụcĐăng ký
8Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo24 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơĐăng ký
Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyệnNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
3Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyệnNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
4Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
5Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
6Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
7Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộcNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
8Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyệnNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Dân tộc (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốMười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốMười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Quy hoạch (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnMười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Hộ tịch (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài12 ngày làm việcĐăng ký
2Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài12 ngày làm việcĐăng ký
3Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịchNgay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.Đăng ký
Lĩnh vực Chứng thực (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcNgay trong ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Công chức, viên chức (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chứcHai mươi ngàyĐăng ký
2Thủ tục thi nâng ngạch công chứcMột trăm ba mươi ngàyĐăng ký
3Thủ tục thi tuyển viên chức215 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo tuyển dụngĐăng ký
4Thủ tục xét tuyển viên chức180 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo tuyển dụngĐăng ký
5Thủ tục xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng viên chứcHai mươi ngàyĐăng ký
6Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chứcKhông quy địnhĐăng ký
7Thủ tục thi tuyển công chứcHai trăm mười lăm ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyệnTrong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyệnTrong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpTrong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpTrong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lậpTrong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Phát triển nông thôn (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP20 ngày làm việcĐăng ký
2Thủ tục Hỗ trợ sản xuất13 ngày làm việcĐăng ký
3Hỗ trợ dự án liên kết25 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Quyết định số 3070 ngày 27/12/2018)05 ngày làm việcĐăng ký
2Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã05 ngày làm việcĐăng ký
4Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Đăng ký khi hợp tác xã chia3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Đăng ký khi hợp tác xã tách03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Giải thể tự nguyện hợp tác xã03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
11Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
14Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
15Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
16Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
17Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)05 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Người có công (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh20 ngày làm việcĐăng ký
3Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống PhápKhông quy địnhĐăng ký
4Thăm viếng mộ liệt sĩ06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuấtĐăng ký
2Giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụĐăng ký
3Giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụĐăng ký
4Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyệnCơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp để chăm sóc, nuôi dưỡng và hoàn thiện các thủ tục theo quy định.Đăng ký
5Trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo không có khả năng lao động20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện34 ngày làm việc đối với tiếp nhận đối tượng vào cơ sở cấp tỉnh; 27 ngày làm việc đối với tiếp nhận đối tượng vào cơ sở cấp huyệnĐăng ký
8Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng03 ngày làm việcĐăng ký
11Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh6 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
14Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc02 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻĐăng ký
2Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻĐăng ký
3Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻĐăng ký
4Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻĐăng ký
5Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoàiPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đối chiếu, thẩm định hồ sơ của học sinh, sinh viên trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ. Khi hồ sơ hợp lệ, học sinh, sinh viên được cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác 02 lần trong năm học: lần 01 cấp cho 06 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 02 cấp cho 06 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thông báo công khai về thời gian cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác). Trường hợp học sinh, sinh viên chưa được nhận học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo.Đăng ký
2Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh03 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Khuyến nông (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương60 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký thành lập hộ kinh doanh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh3 ngày làm việcĐăng ký
5Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhKhông quy địnhĐăng ký
Lĩnh vực Kinh doanh Khí (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục mầm non (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục tiểu học (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục trung học (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Tuyển sinh trung học cơ sởTheo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng nămĐăng ký
2Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục dân tộc (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thành lập trung tâm học tập cộng đồng15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Nuôi con nuôi (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Đường thủy nội địa (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính05 ngày làm việcĐăng ký
2Công bố hoạt động bến thủy nội địa05 ngày làm việcĐăng ký
3Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa05 ngày làm việcĐăng ký
4Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát03 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đượcđơn đề nghịĐăng ký
6Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa05 ngày làm việcĐăng ký
7Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính05 ngày làm việcĐăng ký
8Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa10 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý42 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc tuy tặng Huân chương độc lập”60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân24 (hoặc 15) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
10Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần43 (hoặc 31 hoặc 24) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
11Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.Đăng ký
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy phép bán lẻ rượu10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.Đăng ký
2Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu07 ngày làm việcĐăng ký
3Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu07 ngày làm việcĐăng ký
4Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh10 ngày làm việcĐăng ký
5Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh07 ngày làm việcĐăng ký
6Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh07 ngày làm việcĐăng ký
7Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Thủy sản (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (đối với tàu cá có chiều dài dưới 12m) cấp huyện06 ngày làm việc (đối với cấp mới), 03 ngày làm việc (đối với cấp lại)Đăng ký