Các thủ tục mức độ Toàn trình thuộc Cấp xã

Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị10 ngày làm việcĐăng ký
2Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề10 ngày làm việcĐăng ký
3Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến10 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngĐăng ký
2Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo không có khả năng lao độngĐăng ký
3Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật5 ngày làm việcĐăng ký
4Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng5 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợpĐăng ký
3Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).Không quy định cụ thểĐăng ký
Lĩnh vực Người có công (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơĐăng ký
Lĩnh vực Đất đai (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đaiMột ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Khuyến nông (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương60 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng nhận được văn bản đăng ký hợp lệĐăng ký
2Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.Đăng ký
3Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung20 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.Đăng ký
4Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xãNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
5Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.Đăng ký
6Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác20 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệĐăng ký
7Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trungNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
8Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộcNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
9Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xãNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
10Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Y tế (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp xã15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Hộ tịch (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia)Đăng ký
2Thủ tục đăng ký giám hộ03 ngày làm việcĐăng ký
3Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchNgay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.Đăng ký
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luậtTrong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức tư pháp - hộ tịch.Đăng ký
2Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luậtTrong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của công chức tư pháp - hộ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.Đăng ký
Lĩnh vực Chứng thực (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcNgay trong ngày.Đăng ký
Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ emTrong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, Chủ tịch UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.Đăng ký
2Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em05 ngày làm việcĐăng ký
3Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơĐăng ký
4Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ emTrong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao quyết định cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.Đăng ký
Lĩnh vực Hòa giải cơ sở (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục công nhận hòa giải viênĐăng ký
2Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giảiĐăng ký
3Thủ tục thôi làm hòa giải viênTrong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoặc báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên.Đăng ký
4Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viênTrong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Tổ hòa giải thực hiện trả thù lao cho hòa giải viên theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được thù lao.Đăng ký
Lĩnh vực Thông báo thành lập tổ hợp tác (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thông báo thành lập tổ hợp tácKhông quy địnhĐăng ký
2Thông báo thay đổi tổ hợp tácKhông quy địnhĐăng ký
3Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tácKhông quy địnhĐăng ký
Lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạtMười ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu.07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơĐăng ký
2Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, hồ sơ theo quy định, cụ thể: - 10 ngày làm việc đối với Ủy ban nhân dân cấp xã; - 05 ngày làm việc đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; - UBND cấp xã chi trả kinh phí khám chữa bệnh cho đối tượng được hưởng: 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định trợ cấp. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo quy định hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan cấp huyện, cấp xã phải có văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện.Đăng ký
3Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội.30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, hồ sơ theo quy định, cụ thể: - 10 ngày làm việc đối với Ủy ban nhân dân cấp xã; - 05 ngày làm việc đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; - UBND cấp xã chi trả kinh phí khám chữa bệnh cho đối tượng được hưởng: 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định trợ cấp. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo quy định hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan cấp huyện, cấp xã phải có văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện.Đăng ký
Lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thông báo về việc thực hiện hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyênĐăng ký