Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp xã

Lĩnh vực:Quy hoạch xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp xã
Cơ quan phối hợp thực hiện:UBND cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí:

Không quy định

 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng bằng văn bản gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp, hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã, hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã tiếp nhận kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cung cấp giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ thì UBND cấp xã trình UBND cấp huyện để UBND cấp huyện xem xét.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện trách nhiệm xem xét cung cấp thông tin quy hoạch và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Bộ phần tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phần tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Sáng: từ 8h00 đến 11h00; Chiều: từ 13h30 đến 16h30.

- Nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích đến Bộ phần tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã;

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhận kết quả:

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phần tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Sáng: từ 8h00 đến 11h00; Chiều: từ 13h30 đến 16h30.

- Nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin) (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 1

Không

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp xã
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: