Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Cấp xã" (137 thủ tục)

Khuyến nông (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)Toàn trình
Tín ngưỡng, tôn giáo (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
2Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡngToàn trình
3Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡngToàn trình
4Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trungToàn trình
5Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xãToàn trình
6Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trungToàn trình
7Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khácToàn trình
8Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trungToàn trình
9Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộcToàn trình
10Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xãToàn trình
11Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xãToàn trình
Thi đua - Khen thưởng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
12Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trịToàn trình
13Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đềToàn trình
14Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuấtToàn trình
15Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiếnToàn trình
Trồng trọt (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
16Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúaMột phần
Bảo trợ xã hội (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
17Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo không có khả năng lao độngToàn trình
18Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngToàn trình
19Thủ tục xóa nhà tạm cho hộ nghèoMột phần
20Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng nămMột phần
21Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng nămMột phần
22Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng nămMột phần
23Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bìnhMột phần
24Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khănMột phần
25Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tậtMột phần
26Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tậtToàn trình
27Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ởMột phần
28Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai tángToàn trình
Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
29Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xãMột phần
30Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xãMột phần
Giáo dục và Đào tạo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
31Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu họcToàn trình
32Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpToàn trình
33Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lạiToàn trình
34Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpToàn trình
35Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)Toàn trình
Văn hóa - Thể thao (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
36Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghịMột phần
37Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhânMột phần
38Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sởMột phần
39Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xãMột phần
40Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồngMột phần
41Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồngMột phần
42Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồngMột phần
Người có công (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
43Thủ tục Hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngMột phần
44Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có côngToàn trình
45Thủ tục Hỗ trợ lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngMột phần
Khiếu nại, tố cáo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
46Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xãKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
47Thủ tục tiếp công dân tại cấp xãKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
48Thủ tục xử lý đơn tại cấp xãKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
49Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xãKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
50Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xãKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
Đất đai (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
51Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)Không đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
52Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh)Toàn trình
Chứng thực (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
53Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcToàn trình
54Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnMột phần
55Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)Một phần
56Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởMột phần
57Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchMột phần
58Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchMột phần
59Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcMột phần
60Thủ tục chứng thực di chúcMột phần
61Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sảnMột phần
62Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởMột phần
63Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ởMột phần
Môi trường (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
64Tham vấn trong đánh giá tác động môi trườngMột phần
65Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (Cấp Xã)Một phần
Hộ tịch (26 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
66Thủ tục đăng ký khai sinhMột phần
67Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia)Toàn trình
68Liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai tángMột phần
69Liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổiMột phần
70Thủ tục đăng ký kết hônMột phần
71Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, conMột phần
72Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, conMột phần
73Thủ tục đăng ký khai tửMột phần
74Thủ tục đăng ký khai sinh lưu độngMột phần
75Thủ tục đăng ký kết hôn lưu độngMột phần
76Thủ tục đăng ký khai tử lưu độngMột phần
77Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiMột phần
78Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiMột phần
79Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiMột phần
80Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiMột phần
81Thủ tục đăng ký giám hộToàn trình
82Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộMột phần
83Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịchMột phần
84Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânMột phần
85Thủ tục đăng ký lại khai sinhMột phần
86Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhânMột phần
87Thủ tục đăng ký lại kết hônMột phần
88Đăng ký lại khai tửMột phần
89Cấp bản sao Trích lục hộ tịchToàn trình
90Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiMột phần
91Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiMột phần
Nuôi con nuôi (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
92Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nướcMột phần
93Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôiMột phần
94Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nướcMột phần
Phổ biến giáo dục pháp luật (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
95Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luậtToàn trình
96Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luậtToàn trình
Bồi thường nhà nước (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
97Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)Một phần
Phòng, chống tham nhũng (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
98Thủ tục kê khai tài sản, thu nhậpKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
99Thủ tục thực hiện việc giải trìnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
100Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
Phí bảo vệ môi trường (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
101Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thảiToàn trình
Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
102Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ emToàn trình
103Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ emToàn trình
104Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệtToàn trình
105Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ emMột phần
106Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ emToàn trình
107Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thếMột phần
Phòng, chống tệ nạn xã hội (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
108Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyệnMột phần
Hòa giải cơ sở (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
109Thủ tục công nhận hòa giải viênToàn trình
110Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giảiToàn trình
111Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)Toàn trình
112Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viênToàn trình
Lĩnh vực Y tế (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
113Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.Một phần
114Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số.Toàn trình
Quy hoạch xây dựng (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
115Thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xãToàn trình
Phòng, chống thiên tai (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
116Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầuToàn trình
117Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnhMột phần
118Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hộiToàn trình
119Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hộiToàn trình
120Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên taiMột phần
Thông báo thành lập tổ hợp tác (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
121Thông báo thành lập tổ hợp tácToàn trình
122Thông báo thay đổi tổ hợp tácToàn trình
123Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tácToàn trình
Dân quân tự vệ (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
124Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết.Một phần
125Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chếtMột phần
Nghĩa vụ quân sự (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
126Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầuMột phần
127Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bịMột phần
128Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sungMột phần
129Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tậpMột phần
130Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tậpMột phần
131Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắngMột phần
132Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiếnMột phần
Bảo hiểm xã hội (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
133Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ.Một phần
Chính sách (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
134Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việcMột phần
Thủy lợi (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
135Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)Một phần
136Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xãMột phần
137Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xãMột phần