Các thủ tục mức độ Toàn trình thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệpKhông quy địnhĐăng ký
2Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động27 ngày làm việcĐăng ký
3Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động27 ngày làm việcĐăng ký
4Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động22 ngày làm việcĐăng ký
5Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động17 ngày làm việcĐăng ký
6Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động10 ngày làm việcĐăng ký
7Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể20 ngày làm việcĐăng ký
8Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể07 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyệnCơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp để chăm sóc, nuôi dưỡng và hoàn thiện các thủ tục theo quy địnhĐăng ký
3Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài03 ngày làm việcĐăng ký
2Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài15 ngày làm việcĐăng ký
6Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục15 ngàyĐăng ký
7Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơĐăng ký
8Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơĐăng ký
9Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơĐăng ký
10Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Việc làm (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việcĐăng ký
3Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Hỗ trợ chi phí ban đầu cho người lao động khác ngoài nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng, người thuộc hộ thu hồi đất nông nghiệp theo quy định pháp luật đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng10 ngày làm việcĐăng ký
5Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoàiTrong 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm7 ngày làm việcĐăng ký
8Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm5 ngày làm việcĐăng ký
9Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm5 ngày làm việcĐăng ký
10Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động30 ngày làm việcĐăng ký
11Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận dủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
12Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)05 ngày làm việcĐăng ký
13Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài02 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên và tối đa 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 100 đến dưới 500 người lao động Việt Nam và 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 100 người lao động Việt Nam kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.Đăng ký
14Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
15Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm3 ngày làm việcĐăng ký
16Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm07 ngày làm việcĐăng ký
17Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày05 ngày làm việcĐăng ký
18Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết05 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Người có công (26 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuấtĐăng ký
2Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến5 ngày làm việcĐăng ký
3Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến5 ngày làm việcĐăng ký
5Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác12 ngày hoặc 17 ngàyĐăng ký
7Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh17 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
11Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý42 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
14Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
15Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ17 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
16Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng37 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
17Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
18Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
19Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
20Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân24 (hoặc 15) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
21Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
22Hưởng lại chế độ ưu đãi12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệĐăng ký
23Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần43 (hoặc 31 hoặc 24) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
24Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
25Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
26Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xét, cấp học bổng chính sách07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký