Các thủ tục mức độ Toàn trình thuộc Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

Lĩnh vực Đầu tư (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)Đăng ký
2Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc BQL05 ngày làm việcĐăng ký
3Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư hoặc thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Ban Quản lý. - Ban Quản lý thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan kể từ ngày nhận được quyết định hoặc thông chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.Đăng ký
4Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Đăng ký
5Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý10 ngàyĐăng ký
6Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư03 ngàyĐăng ký
7Thủ tục gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý- 18 ngày (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh); 15 ngày (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý)Đăng ký
8Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài15 ngàyĐăng ký
9Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC15 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Môi trường (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp đổi giấy phép môi trường- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: không quy định. - Thời hạn cấp đổi giấy phép môi trường: Tối đa 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Đất đai (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.20 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các Khu công nghiệp.20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Quản lý công sản (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Thương mại quốc tế (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt NamNămĐăng ký
2Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt NamNămĐăng ký
3Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diệnNămĐăng ký
4Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phépNămĐăng ký
Lĩnh vực Lao động (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký Nội quy lao động03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày7 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Vận tải Biển (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Hỗ trợ các hãng tàu biển, đại lý hãng tàu mở tuyến vận chuyển container đi, đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến Cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Đấu thầu (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Công bố dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất (Cấp tỉnh)25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký