Thủ tục hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh

Lĩnh vực:Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
Cơ quan phối hợp thực hiện:Không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3834676)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Phí, lệ phí:

Không

 

- Bước 1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp (Ban quản lý KKT,CN) tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn, chất lượng thì Ban quản lý KKT,CN tỉnh có trách nhiệm tổng hợp và gửi thông tin lại bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công để đề nghị doanh nghiệp bổ sung (chỉ được thực hiện 01 lần).

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng được các điều kiện để tiếp tục giải quyết thì thực hiện trả hồ sơ và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý ra Quyết định về chính sách hỗ trợ.

- Bước 3: Ban quản lý KKT,CN tỉnh chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả cho doanh nghiệp.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định)

- Buổi sáng:  từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30;

- Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo mức độ 3.Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đề nghị hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh ()
Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa ()
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ()
Quyết định cho thuê đất ()
Quyết định miễn tiền thuê đất theo quy định hiện hành của Nhà nước ()
Hợp đồng thuê lại đất lần đầu ký kết giữa doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh hạ tầng ()

Số lượng hồ sơ: 1

Ghi chú thành phần hồ sơ: * Trường hợp Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng: 1. Đơn đề nghị hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh (bản chính); 2. Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa (bản chính); 3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực); 4. Quyết định cho thuê đất (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực); 5. Quyết định miễn tiền thuê đất theo quy định hiện hành của Nhà nước (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực). * Trường hợp Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng: 1. Đơn đề nghị hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh (bản chính); 2. Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa (bản chính); 3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực); 4. Hợp đồng thuê lại đất lần đầu ký kết giữa doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh hạ tầng (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực).

- Doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 6, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định trong Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 39 /2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND Thừa Thiên Huế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thời gian hỗ trợ:

+ Trường hợp Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng: thời gian hỗ trợ là 02 năm, sau thời gian được miễn tiền thuê đất theo quy định hiện hành của nhà nước.

+ Trường hợp Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng: thời gian hỗ trợ là 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê lại đất lần đầu với đơn vị kinh doanh hạ tầng.

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thủ tục hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: