Hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu tƣ sản xuất, kinh doanh tại các Khu công nghiệp

Lĩnh vực:Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
Cơ quan phối hợp thực hiện:Không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3834676)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

 

Hằng năm, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp xây dựng dự toán
kinh phí thực hiện chính sách, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh bố
trí trong dự toán hàng năm của Ban Quản lý.
- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các Khu công nghiệp chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ theo quy định
và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp (Ban quản lý KKT,CN) tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận Tiếp
nhận và Trả kết quả sẽ trả kết quả cho Tổ chức. Cụ thể:
+ Trong thời hạn 17 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý
Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phối hợp với cơ quan chuyên ngành tổ chức
kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tiến hành lập
biên bản thẩm định hồ sơ.
+ Trong vòng 03 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề
nghị hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh ban hành quyết định hỗ
trợ. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả sẽ trả kết quả cho Tổ chức. Trường hợp
hồ sơ không đảm bảo điều kiện hỗ trợ thì ban hành Văn bản từ chối và nêu rõ lý
do.

Cách thức thực hiện:

Thời hạn giải quyếtPhí/Lệ phíMô tả
Trực tiếp
20
Ngày
Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến
20
Ngày
Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính
20
Ngày
Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Tên hồ sơMẫu tải vềSố lượng
* Trường hợp Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng:
2. Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa (bản chính);Mẫu b.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực);
Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Hợp đồng thuê lại đất lần đầu ký kết giữa doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh hạ tầng (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực).
Bản chính: 1
Bản sao: 0
1. Đơn đề nghị hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh (bản chính);don de xuat ho tro.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
* Trường hợp Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng:
1. Đơn đề nghị hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh (bản chính);don de xuat ho tro.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa (bản chính)Mẫu b.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực);
Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Quyết định cho thuê đất (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực);
Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Quyết định miễn tiền thuê đất theo quy định hiện hành của Nhà nước (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực).
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 6, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh.
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định trong Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 39 /2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND Thừa Thiên Huế và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Thời gian hỗ trợ:
+ Trường hợp Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng: thời gian hỗ trợ là 02 năm, sau thời gian được miễn tiền thuê đất theo quy định hiện hành của nhà nước.
+ Trường hợp Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng: thời gian hỗ trợ là 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê lại đất lần đầu với đơn vị kinh doanh hạ tầng.
Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nghị định 39/2018/NĐ-CP
Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghi quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 26/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu tƣ sản xuất, kinh doanh tại các Khu công nghiệp
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: