Các thủ tục mức độ Toàn trình thuộc Sở Công thương

Lĩnh vực Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Đăng ký
2Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Đăng ký
3Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Đăng ký
4Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Đăng ký
5Sửa đổi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Đăng ký
6Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mạiKhôngĐăng ký
7Thông báo hoạt động khuyến mạiKhôngĐăng ký
8Đăng ký thực hiện khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.Đăng ký
9Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực dịch vụ thương mại (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại0707 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực điện lực (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW.07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động được huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại, kiểm tra đạt yêu cầuĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ;Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Khoa học Công nghệ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơĐăng ký
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương05 ngày làm việcĐăng ký
2Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương5 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực thương mại biên giới (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - LàoXác nhận đăng ký hoàn thành và công bố: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.07 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương nhận được thông báo, Sở Công Thương không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung.Đăng ký
Lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công ThươngĐăng ký