Các thủ tục mức độ Toàn trình thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Tài nguyên nước (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏHai mươi mốt ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.Mười một ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏMười sáu ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục cấp lại giấy phép tài nguyên nướcMười ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hànhMười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hànhBa mươi ba ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nướcMười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Đăng ký khai thác sử dụng nước mặt, nước biểnMười ngày làm việcĐăng ký
9Trả lại giấy phép tài nguyên nướcMười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồNgay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp.Đăng ký
Lĩnh vực Môi trường (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệBa mươi ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh họcSáu mươi ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Biển, hải đảo (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử- Đối với dữ liệu đơn giản: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ; - Đối với dữ liệu phức tạp, cần phải có thời gian để xem xét, tìm kiếm, sao chép, trích xuất, tập hợp từ trong cơ sở dữ liệu: 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ; - Trường hợp nội dung yêu cầu quá phức tạp, khối lượng lớn: 35 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ;Đăng ký
2Thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu- Đối với dữ liệu có thể cung cấp ngay: Tổ chức, cá nhân được trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc được cung cấp ngay bản sao, bản chụp tài liệu; - Đối với dữ liệu đơn giản: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ; - Đối với dữ liệu phức tạp, cần phải có thời gian để xem xét, tìm kiếm, sao chép, trích xuất, tập hợp từ trong cơ sở dữ liệu: 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ; - Trường hợp nội dung yêu cầu quá phức tạp, khối lượng lớn: 35 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Đất đai (26 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuHai mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệpHai mươi lăm ngày làm việcĐăng ký
3Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lýMười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệpHai mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtBa ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước 01/7/2004Không quá 20 ngày làm việcĐăng ký
7Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kềMười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiKhông quá hai mươi ngày làm việcĐăng ký
9Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đấtMười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiKhông quá hai mươi ngày làm việcĐăng ký
11Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtBảy ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấpMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuHai mươi lăm ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
14Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtHai mươi lăm ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
15Thủ tục Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấpMười lăm ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
16Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ởMười lăm ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
17Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)Mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
18Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy địnhMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
19Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhậnMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
20Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệpMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
21Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đấtMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
22Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mấtMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
23Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đấtMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
24Thủ tục Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyềnMười ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
25Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhânMười ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
26Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đaiTrong ngày (tối đa ba ngày)Đăng ký
Lĩnh vực Thông tin lưu trữ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trườnga) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu: Không quy định. b) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo hình thức phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu: Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. c) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu bằng hình thức hợp đồng: Thực hiện theo nội dung hợp đồng.Đăng ký
Lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thảiMười ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực nhà ở (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nướcKhông quá 30 ngày, kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành nhà ở nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm thì thời hạn giải quyết là không quá 60 ngày.Đăng ký
2Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nướcBa mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nướcKhông quá bốn mươi lăm ngày kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnhHai mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở công vụĐăng ký