Các thủ tục mức độ Toàn trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Lĩnh vực thi, tuyển sinh (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảoĐăng ký
2Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thôngKhông quy địnhĐăng ký
3Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thôngKhông quy định cụ thể.Đăng ký
4Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trúKhông quy địnhĐăng ký
5Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục trung học (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Tuyển sinh trung học phổ thôngTheo kế hoạch và thong báo tuyển sinh hàng nămĐăng ký
2Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nướcKhông quy địnhĐăng ký
3Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoàiKhông quy địnhĐăng ký
4Xin học tại lại trường khác đối với học sinh trung học5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thôngKhông quy địnhĐăng ký
6Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
7Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:Đăng ký
9Giải thể trường trung học phổ thông(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)20 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
10Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị giải thể của trường.Đăng ký
2Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp)20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị giải thể của trường.Đăng ký
3Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
4Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
5Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
6Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục dân tộc (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
2Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
3Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuôc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
3Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
4Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
5Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
7Giải thể trường trung học phổ thông chuyên20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
8Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức, thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục và đào tao thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Đề nghị đánh giá, công nhận Đơn vị học tập cấp tỉnh30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
5Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
9Xét, cấp học bổng chính sách07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Phê duyệt liên kết giáo dục40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Trong đó:Đăng ký