Các thủ tục mức độ Toàn trình thuộc Sở Du lịch

Lĩnh vực Lữ hành (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địaĐăng ký
2Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa10 ngàyĐăng ký
3Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghịĐăng ký
4Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. - Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ.Đăng ký
5Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; - Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì Sở Du có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ.Đăng ký
6Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài- 07 ngày làm việc trong trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. - 13 ngày làm việc trong trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.Đăng ký
8Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
10Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không dẫn đến Văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. - 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện dẫn đến Văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.Đăng ký
11Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm traĐăng ký
14Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế10 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thứcĐăng ký
15Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
16Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
17Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
18Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký