Các thủ tục mức độ Toàn trình thuộc Sở Tài chính

Lĩnh vực Tin học - Thống kê (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách03 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký