Các thủ tục mức độ Toàn trình thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài03 ngày làm việcĐăng ký
2Cho phép họp báo (nước ngoài)01 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Công Thương (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)01 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (do Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện nộp hồ sơ)Bảy ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Du lịch (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Công nhận điểm du lịch cấp tỉnh07 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm địnhĐăng ký
2Công nhận khu du lịch cấp tỉnh07 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải thể trường trung học phổ thông chuyên05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
2Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
Lĩnh vực Văn hóa thể thao (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh05 ngày làm việcĐăng ký
2Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh03 ngày làm việcĐăng ký
3Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)02 ngày làm việcĐăng ký
4Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)05 ngày làm việcĐăng ký
5Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu05 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Nông nghiệp (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh01 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh01 ngày làm việcĐăng ký
3Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnhBốn mươi ngàyĐăng ký
4Công bố mở cảng cá loại 201 ngàyĐăng ký
5Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Quốc hộiHai mươi lăm ngày làm việcĐăng ký
6Hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi trang trại, hữu cơ; sản xuất giống chất lượng cao; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.05 ngày làm việcĐăng ký
7Thủ tục về tiếp cận, hỗ trợ tín dụng theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.5 ngày làm việcĐăng ký
8Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ05 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh họcBảy ngày làm việcĐăng ký
3Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình05 ngày làm việcĐăng ký
4Thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch05 ngày làm việcĐăng ký
5Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành05 ngày làm việcĐăng ký
6Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành05 ngày làm việcĐăng ký
7Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước05 ngày làm việcĐăng ký
8Cấp giấy phép môi trường05 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơĐăng ký
9Cấp đổi giấy phép môi trường03 ngày làm việcĐăng ký
10Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường05 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơĐăng ký
11Cấp lại giấy phép môi trường05 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơĐăng ký
12Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) (Cấp tỉnh)10 ngày làm việcĐăng ký
13Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường10 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngĐăng ký
2Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài03 ngày làm việcĐăng ký
3Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài01 ngày làm việcĐăng ký
4Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài2 ngày làm việcĐăng ký
5Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Khoa học công nghệ (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)Đăng ký
2Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)Đăng ký
3Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)Đăng ký
4Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Miễn nhiệm giám định viên tư pháp03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ3 ngày làm việc (hoặc 20 ngày)Đăng ký
Lĩnh vực Nội vụ (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên HuếNăm ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Xây dựng (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình, trong đó: Sở Xây dựng 10 ngày, UBND tỉnh 04 ngày.Đăng ký
2Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)4 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận báo cáo kết quả thực hiện công việc của Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, trong đó: Sở Xây dựng 10 ngày, UBND tỉnh 04 ngàyĐăng ký
3Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư10 ngày làm việc tại UBND tỉnhĐăng ký
Lĩnh vực Ngoại vụ (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký