Các thủ tục mức độ Toàn trình thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực Báo chí (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cho phép họp báo (trong nước)01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Cấp giấy phép xuất bản bản tin (Trong nước)20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cho phép họp báo (nước ngoài)02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Cấp phép Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Xuất bản (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cấp giấy phép In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.Trong thời hạn 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.Đăng ký
6Cấp giấy phép tổ chức hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
8Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương)12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Cấp lại giấy phép hoạt động in06 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
10Đăng ký hoạt động cơ sở in03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
11Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
12Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
13Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Bưu chính (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
2Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
3Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luậtĐăng ký
Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh04 ngày làm việc,kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng07 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt07 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên07 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên07 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
11Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng07 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử (Internet) tổng hợp10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký