Các thủ tục mức độ Toàn trình thuộc Sở Văn hóa Thể thao

Lĩnh vực Điện ảnh (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim15 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10 ngàyĐăng ký
3Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10 ngàyĐăng ký
4Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10 ngàyĐăng ký
5Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Thể dục Thể thao (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh tổ chức10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”- Theo thời gian quy định trong Kế hoạch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trước mỗi đợt xét tặng. - Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” được xét tặng và công bố 03 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9.Đăng ký
2Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”- Theo thời gian quy định trong Kế hoạch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trước mỗi đợt xét tặng. - Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” được xét tặng và công bố 03 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9.Đăng ký
3Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thểCăn cứ theo Kế hoạch xét tặng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Đăng ký
4Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thểCăn cứ theo Kế hoạch xét tặng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Đăng ký
5Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật- Theo thời gian quy định trong Kế hoạch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trước mỗi đợt xét tặng. - Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật được xét tặng và công bố 05 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9.Đăng ký
6Xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật- Theo thời gian quy định trong Kế hoạch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trước mỗi đợt xét tặng. - Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật được xét tặng và công bố 05 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9.Đăng ký
Lĩnh vực Di sản văn hóa (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia30 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập30 ngàyĐăng ký
3Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.Đăng ký
4Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp03 ngàyĐăng ký
5Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
7Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
8Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích05 ngàyĐăng ký
9Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích05 ngàyĐăng ký
10Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích10 ngàyĐăng ký
11Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích5 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao02 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)07 ngàyĐăng ký
2Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ07 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu05 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Thư viện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam15 ngàyĐăng ký
2Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam15 ngàyĐăng ký
3Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam15 ngàyĐăng ký