Các thủ tục mức độ Toàn trình thuộc Ban Dân tộc

Lĩnh vực Công tác dân tộc (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốHai mươi lăm ngày làm việcĐăng ký
2Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốHai mươi lăm ngày làm việcĐăng ký