Thẩm định thiết kế cơ sở; thiết kế cơ sở điều chỉnh (đối với các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách).

Lĩnh vực:Quản lý xây dựng công trình
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ bảy hàng tuần.
Thời hạn giải quyết:Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C; Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B. (Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C; Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B.)
Phí, lệ phí:

Theo quy định của Bộ Tài chính.

 

- Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và PTNT sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định. Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản gửi tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm C. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến Sở Nông nghiệp và PTNT để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.

 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua đường bưu điện hoặc trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

 

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh theo Mẫu 01 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 (Bản chính)
Hồ sơ pháp lý, năng lực của đơn vị tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế và chứng chỉ hành nghề của cá nhân lập dự án, khảo sát, thiết kế (bản sao); (Bản chính hoặc bản sao có đóng dấu của chủ đầu tư)
Hồ sơ thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (thuyết minh và bản vẽ). (Bản chính)
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh được lập theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014 (Bản chính, kèm file)
Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát (địa hình, địa chất) và nghiệm thu thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh (Bản chính hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư)
Quyết định phê duyệt về chủ trương đầu tư/chủ trương đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/chủ trương đầu tư điều chỉnh (Bản sao)
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) (Bản chính)
Văn bản về quy hoạch (quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, chứng chỉ quy hoạch, thông tin quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền cấp …) (Bản sao)
Văn bản góp ý về phòng chống cháy nổ của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy (nếu có) (Bản sao)
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường) (Bản chính)
Trường hợp dự án có xử lý công trình hiện có, nộp thêm quyết định hoặc văn bản cho phép của cấp có thẩm quyền về xử lý công trình hiện trạng (sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, tháo dỡ, … (Bản sao)
Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 02

Không có

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thẩm định thiết kế cơ sở; thiết kế cơ sở điều chỉnh (đối với các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách).
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: