Nghị định số 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2015

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:136/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:31/12/2015
Lĩnh vực:Kế hoạch - Đầu tư
Trích yếu:HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
Văn bản đính kèm: