Luật số 50/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2014

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:50/2014/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:18/06/2014
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Luật Xây dựng
Văn bản đính kèm: