Thông tư số 18/2016/tt-bxd của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/06/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:18/2016/tt-bxd
Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựng
Ban hành ngày:30/06/2016
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình
Văn bản đính kèm: