Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/05/2015

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:46/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:12/05/2015
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Văn bản đính kèm: