Thông tư số 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/03/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:03/2016/TT-BXD
Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựng
Ban hành ngày:10/03/2016
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Văn bản đính kèm: