Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/03/2015

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:32/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:25/03/2015
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Văn bản đính kèm: