Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách và không thực hiện thủ tục liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Lĩnh vực:Quản lý xây dựng công trình
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 054.3830196)
Thời gian tiếp nhận:Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ bảy hàng tuần
Thời hạn giải quyết:Đối với công trình cấp II và cấp III: Không quá 25 ngày tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với công trình còn lại: Không quá 15 ngày tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Đối với công trình cấp II và cấp III: Không quá 25 ngày tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với công trình còn lại: Không quá 15 ngày tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ.)
Phí, lệ phí:

Theo Quy định của Bộ Tài chính

 

- Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh;

- Sở Nông nghiệp và PTNT sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định. Đối với các hồ sơ chưa đảm bảo điều kiện để thẩm định theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản gửi tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 10 (mười) ngày. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến Sở Nông nghiệp và PTNT để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.

- Trong quá trình thẩm định thiết kế nếu xét thấy cần thiết phải kiểm tra đối chiếu với thực địa, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo cho chủ đầu tư cùng phối hợp đi kiểm tra hoặc cần làm rõ một số vấn đề của nội dung thẩm định thiết kế thì Sở đề nghị chủ đầu tư giải trình, chỉnh sửa theo yêu cầu.

 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

 

Tên hồ sơMẫu tải về
Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) (Bản sao)
Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư (Bản chính)
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế kỹ thuật điều chỉnh hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh bao gồm thuyết minh, bản vẽ và file mềm (Bản chính)
Dự toán xây dựng công trình/dự toán điều chỉnh và file mềm (Bản chính)
Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (Bản sao)
Tờ trình thẩm định/điều chỉnh quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 (Bản chính)
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có) (Bản sao)
Văn bản phê duyệt phòng cháy chữa cháy (nếu có (Bản sao)
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (Bản sao)
Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng (Bản chính)
Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt (Bản chính)
Báo cáo tổng hợp hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán (Bản chính)
Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có) (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Không

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách và không thực hiện thủ tục liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư)
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: