Thống kê thủ tục hành chính (2086 thủ tục)

Thống kê dịch vụ công

Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính mới ban hành

Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực/
Cơ quan ban hành
Mức độ
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
Một phần
Sửa đổi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại
[Sở Công thương]
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại
[Sở Công thương]
Toàn trình
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại
[Sở Công thương]
Toàn trình
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại
[Sở Công thương]
Toàn trình
Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại
[Sở Công thương]
Toàn trình
Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chínhLĩnh vực Đường thủy nội địa
[Cấp huyện]
Toàn trình
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địaLĩnh vực Đường thủy nội địa
[Cấp huyện]
Toàn trình
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chínhLĩnh vực Đường thủy nội địa
[Cấp huyện]
Toàn trình
Công bố hoạt động bến thủy nội địaLĩnh vực Đường thủy nội địa
[Cấp huyện]
Toàn trình
Công bố lại hoạt động bến thủy nội địaLĩnh vực Đường thủy nội địa
[Cấp huyện]
Toàn trình
Xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nướcQuản lý Công sản
[Sở Tài chính]
Một phần
Cấp giấy chứng nhận lương y cho các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BYTKhám bệnh, chữa bệnh
[Sở Y tế]
Một phần
Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địaLĩnh vực Đường thủy nội địa
[Cấp huyện]
Toàn trình
Cấp giấy chứng nhận lương y cho các đối tượng quy định tại khoản 3, 4 và khoản 5 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BYTKhám bệnh, chữa bệnh
[Sở Y tế]
Một phần