Thống kê thủ tục hành chính (2634 thủ tục)

Thống kê dịch vụ công

Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính mới ban hành

Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực/
Cơ quan ban hành
Mức độ
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc giaDi sản văn hóa
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc giaDi sản văn hóa
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lậpDi sản văn hóa
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phươngDi sản văn hóa
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tíchDi sản văn hóa
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tíchDi sản văn hóa
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mạiMỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mạiMỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mạiMỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hộiVăn hóa cơ sở
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)Gia Đình
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đìnhGia Đình
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đìnhGia Đình
[Sở Văn hóa Thể thao]
4