Thống kê thủ tục hành chính (2101 thủ tục)

Thống kê dịch vụ công

Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính mới ban hành

Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực/
Cơ quan ban hành
Mức độ
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
Một phần
Tạm dừng hiệu lực giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
Một phần
Đăng ký sử dụng mặt nước, đào hồ, ao, sông, suối, kênh, mương, rạchTài nguyên nước
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
Một phần
Đăng ký sử dụng mặt nước, đào hồ, ao, sông, suối, kênh, mương, rạchTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
Một phần
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
Một phần
Lấy ý kiến về kết quả vận hành thử nghiệm bổ sung nhân tạo nước dưới đấtTài nguyên nước
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
Một phần
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình cấp cho sinh hoạt đã đi vào vận hành và được cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước nhưng chưa được phê duyệt tiền cấp quyềnTài nguyên nước
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
Một phần
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình cấp cho sinh hoạt đã đi vào vận hành và được cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước nhưng chưa được phê duyệt tiền cấp quyềnTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
Một phần
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầuĐất đai
[Cấp huyện]
Một phần
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) (đã thành lập)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
Một phần
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cưĐất đai
[Cấp huyện]
Một phần
Tạm dừng hiệu lực giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh)Tài nguyên nước
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
Một phần
Trả lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏTài nguyên nước
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
Một phần
Lấy ý kiến về phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đấtTài nguyên nước
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
Một phần
Công bố khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờHàng hải
[Sở Giao thông Vận tải]
Một phần