Thống kê thủ tục hành chính (2089 thủ tục)

Thống kê dịch vụ công

Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính mới ban hành

Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực/
Cơ quan ban hành
Mức độ
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
Một phần
Phê duyệt hoặc điều chỉnh Phương án tạm sử dụng rừngLâm nghiệp
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
Một phần
Thành lập/mở rộng cụm công nghiệpLĩnh vực Cụm công nghiệp
[Sở Công thương]
Một phần
Thành lập/mở rộng cụm công nghiệpLĩnh vực Cụm công nghiệp
[Cấp huyện]
Một phần
Hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếBảo trợ xã hội
[Cấp huyện]
Một phần
Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo không có khả năng lao độngBảo trợ xã hội
[Cấp xã]
Toàn trình
Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngBảo trợ xã hội
[Cấp xã]
Toàn trình
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt NamThương mại quốc tế
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
Một phần
Thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnhLĩnh vực Công nghiệp địa phương
[Sở Công thương]
Một phần
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpLĩnh vực Hóa chất
[Sở Công thương]
Một phần
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpLĩnh vực Hóa chất
[Sở Công thương]
Một phần
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpLĩnh vực Hóa chất
[Sở Công thương]
Một phần
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nướcLĩnh vực Đường thủy nội địa
[Cấp huyện]
Một phần
Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt NamHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
Toàn trình