Thống kê thủ tục hành chính (2690 thủ tục)

Thống kê dịch vụ công

Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính mới ban hành

Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực/
Cơ quan ban hành
Mức độ
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vậtBảo vệ thực vật
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
4
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vậtBảo vệ thực vật
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
4
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vậtBảo vệ thực vật
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vậtBảo vệ thực vật
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
4
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)Hoạt động xây dựng
[Sở Xây dựng]
4
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnhThú y
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
3
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhậnThú y
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
3
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sảnThú y
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
3
Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú yThú y
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú yThú y
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
4
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú yThú y
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
3
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạnThú y
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
4
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lạiThú y
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
3
Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản)Thú y
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
3