Thống kê thủ tục hành chính (2670 thủ tục)

Thống kê dịch vụ công

Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính mới ban hành

Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực/
Cơ quan ban hành
Mức độ
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lạiLĩnh vực giáo dục mầm non
[Cấp huyện]
3
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).Lĩnh vực giáo dục tiểu học
[Cấp huyện]
3
Chuyển trường đối với học sinh tiểu họcLĩnh vực giáo dục tiểu học
[Cấp huyện]
3
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sởLĩnh vực giáo dục trung học
[Cấp huyện]
2
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sởLĩnh vực giáo dục trung học
[Cấp huyện]
3
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mấtGiám định tư pháp
[Sở Tư pháp]
2
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).Lĩnh vực giáo dục mầm non
[Cấp huyện]
3
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thụcLĩnh vực giáo dục tiểu học
[Cấp huyện]
3
Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư phápGiám định tư pháp
[Sở Tư pháp]
2
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dụcLĩnh vực giáo dục tiểu học
[Cấp huyện]
3
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lạiLĩnh vực giáo dục tiểu học
[Cấp huyện]
3
Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư phápGiám định tư pháp
[Sở Tư pháp]
2
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thụcLĩnh vực giáo dục trung học
[Cấp huyện]
3
Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư phápGiám định tư pháp
[Sở Tư pháp]
2