Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Cấp huyện" (389 thủ tục)

Phí bảo vệ môi trường (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thảiToàn trình
Hạ tầng kỹ thuật (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
2Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanhToàn trình
Đất đai (33 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
3Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyệnMột phần
4Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (TTHC cấp tỉnh)Toàn trình
5Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)Toàn trình
6Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)Toàn trình
7Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhânMột phần
8Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đấtMột phần
9Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giaoToàn trình
10Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt)Toàn trình
11Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh)Một phần
12Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lýMột phần
13Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhậnMột phần
14Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kềMột phần
15Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầuMột phần
16Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đấtMột phần
17Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtMột phần
18Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấpToàn trình
19Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiệnMột phần
20Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyệnToàn trình
21Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở cấp huyệnMột phần
22Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy địnhMột phần
23Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồngMột phần
24Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămMột phần
25Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệpMột phần
26Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.Toàn trình
27Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)Một phần
28Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyềnMột phần
29Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (đã có Văn phòng đăng kí đất đai - cấp tỉnh)Một phần
30Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuMột phần
31Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tếMột phần
32Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuToàn trình
33Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cấp huyệnToàn trình
34Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấpMột phần
35Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầuMột phần
Thủy lợi (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
36Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấpMột phần
37Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyệnMột phần
38Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyệnMột phần
39Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xãMột phần
40Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)Một phần
Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
41Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyệnMột phần
42Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyệnMột phần
Tài chính Kế hoạch (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
43Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnMột phần
Lâm nghiệp (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
44Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiênMột phần
45Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyệnMột phần
46Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Tỉnh)Một phần
47Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)Một phần
48Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu.Một phần
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
49Hỗ trợ chi phí di dờiToàn trình
50Hỗ trợ đầu tư nhà xưởng mớiToàn trình
51Hỗ trợ thuê mặt bằngToàn trình
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
52Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnToàn trình
53Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnToàn trình
54Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữToàn trình
55Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xãToàn trình
56Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khănMột phần
57Xét, cấp học bổng chính sáchMột phần
58Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệpToàn trình
59Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệpToàn trình
60Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáoToàn trình
61Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khănMột phần
Văn hoá (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
62Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóaMột phần
63Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)Toàn trình
64Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng nămMột phần
65Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóaToàn trình
66Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyệnToàn trình
67Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mớiMột phần
68Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)Toàn trình
69Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thịToàn trình
70Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thịToàn trình
71Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mớiToàn trình
72Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyệnToàn trình
Chính quyền địa phương (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
73Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mớiMột phần
74Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xãMột phần
Tín ngưỡng, tôn giáo (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
75Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáoToàn trình
76Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyệnToàn trình
77Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyệnToàn trình
78Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyệnToàn trình
79Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyệnToàn trình
80Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyệnToàn trình
81Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộcToàn trình
82Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyệnToàn trình
Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
83Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyệnMột phần
84Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyệnMột phần
85Giải quyết khiếu nại lần haiMột phần
86Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyệnMột phần
87Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyệnMột phần
88Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyệnMột phần
Tổ chức phi chính phủ (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
89Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp huyện)Toàn trình
90Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyệnMột phần
91Thủ tục thành lập hội cấp huyệnToàn trình
92Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp huyện)Toàn trình
93Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội (cấp huyện)Toàn trình
94Thủ tục đổi tên hội (cấp huyện)Toàn trình
95Thủ tục hội tự giải thể (cấp huyện)Toàn trình
96Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp huyệnToàn trình
Thi đua - Khen thưởng (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
97Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiếnToàn trình
98Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sởToàn trình
99Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đềMột phần
100Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuấtToàn trình
101Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoạiToàn trình
102Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trịToàn trình
103Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiếnToàn trình
104Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đìnhToàn trình
Quản lý tài sản công (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
105Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tưMột phần
106Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vịMột phần
107Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản côngMột phần
108Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nướcMột phần
109Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.Một phần
110Quyết định điều chuyển tài sản côngMột phần
111Quyết định bán tài sản côngMột phần
112Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủMột phần
113Quyết định thanh lý tài sản côngMột phần
114Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản côngMột phần
115Quyết định tiêu huỷ tài sản côngMột phần
116Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoạiMột phần
117Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND huyệnMột phần
Gia đình (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
118Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)Toàn trình
119Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)Toàn trình
120Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)Toàn trình
121Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)Toàn trình
122Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)Toàn trình
123Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)Toàn trình
Viễn thông (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
124Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngMột phần
125Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngToàn trình
126Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngToàn trình
127Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngToàn trình
Chứng thực (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
128Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcToàn trình
129Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnMột phần
130Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnMột phần
131Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)Một phần
132Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sảnMột phần
133Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchMột phần
134Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchMột phần
135Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcMột phần
136Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư phápMột phần
137Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuậtMột phần
138Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sảnMột phần
139Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sảnMột phần
Môi trường (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
140Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện)Một phần
141Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện)Một phần
142Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện)Một phần
143Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện)Một phần
Hộ tịch (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
144Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiMột phần
145Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoàiMột phần
146Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoàiMột phần
147Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoàiMột phần
148Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoàiMột phần
149Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoàiMột phần
150Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoàiMột phần
151Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộcMột phần
152Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiToàn trình
153Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiToàn trình
154Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)Một phần
155Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoàiMột phần
156Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhânMột phần
157Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoàiMột phần
158Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoàiMột phần
159Cấp bản sao Trích lục hộ tịchToàn trình
160Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịchMột phần
Giao dịch bảo đảm (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
161Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtMột phần
162Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtMột phần
163Xoá đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtMột phần
164Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xoá đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtMột phần
165Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đấtMột phần
Bồi thường nhà nước (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
166Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)Một phần
167Phục hồi danh dự (cấp huyện)Một phần
Tài nguyên nước (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
168Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)Một phần
169Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnhMột phần
Phòng, chống tham nhũng (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
170Thủ tục kê khai tài sản, thu nhậpMột phần
171Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhMột phần
172Thủ tục thực hiện việc giải trìnhMột phần
Công chức, viên chức (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
173Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chứcToàn trình
174Thủ tục thi nâng ngạch công chứcToàn trình
175Thủ tục thi tuyển viên chứcToàn trình
176Thủ tục xét tuyển viên chứcToàn trình
177Thủ tục xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng viên chứcToàn trình
178Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chứcToàn trình
179Thủ tục thi tuyển công chứcToàn trình
Tổ chức, biên chế (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
180Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyệnToàn trình
181Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyệnToàn trình
182Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyệnToàn trình
183Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpToàn trình
184Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpToàn trình
185Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lậpToàn trình
Phát triển nông thôn (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
186Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOPToàn trình
187Hỗ trợ sản xuấtToàn trình
188Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị (cấp huyện)Toàn trình
189Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồngToàn trình
190Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện)Toàn trình
Thư viện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
191Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồngToàn trình
192Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồngToàn trình
193Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồngToàn trình
Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
194Đăng ký thành lập hộ kinh doanhToàn trình
195Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhToàn trình
196Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanhToàn trình
197Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhToàn trình
198Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhToàn trình
Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
199Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãToàn trình
200Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãToàn trình
201Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xãToàn trình
202Đăng ký thành lập hợp tác xãToàn trình
203Đăng ký khi hợp tác xã chiaToàn trình
204Đăng ký khi hợp tác xã táchToàn trình
205Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhấtToàn trình
206Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhậpToàn trình
207Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)Toàn trình
208Giải thể tự nguyện hợp tác xãToàn trình
209Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xãToàn trình
210Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xãToàn trình
211Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãToàn trình
212Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãToàn trình
213Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)Toàn trình
214Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xãToàn trình
215Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xãToàn trình
Biển và Hải đảo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
216Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cấp huyệnMột phần
217Trả lại khu vực biển cấp huyệnMột phần
218Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyệnMột phần
219Công nhận khu vực biển cấp huyệnMột phần
220Giao khu vực biển cấp huyệnMột phần
Lao động - Tiền lương (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
221Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyềnMột phần
Người có công (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
222Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo không có khả năng lao độngMột phần
223Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngToàn trình
224Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binhToàn trình
225Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống PhápMột phần
226Thăm viếng mộ liệt sĩToàn trình
227Thủ tục Hỗ trợ lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngMột phần
228Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chiaMột phần
Bảo trợ xã hội (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
229Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyệnToàn trình
230Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngMột phần
231Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyệnToàn trình
232Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyệnToàn trình
233Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiToàn trình
234Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộiToàn trình
235Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộiMột phần
236Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộiMột phần
237Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấpToàn trình
238Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai tángToàn trình
239Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng thángToàn trình
240Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhToàn trình
241Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngToàn trình
242Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấpToàn trình
243Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hộiToàn trình
244Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sócMột phần
Phòng chống tệ nạn xã hội (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
245Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồngMột phần
246Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồngMột phần
247Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồngMột phần
Quy hoạch (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
248Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnToàn trình
Hoạt động xây dựng (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
249Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻToàn trình
250Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻToàn trình
251Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ:Toàn trình
252Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻToàn trình
253Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻToàn trình
254Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻToàn trình
255Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp)Toàn trình
256Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyệnMột phần
257Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phươngMột phần
258Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyệnMột phần
Thuế (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
259Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuếMột phần
260Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc.Một phần
261Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc.Một phần
262Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanhMột phần
263Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệpMột phần
264Khôi phục mã số thuếMột phần
265Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanhMột phần
266Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất.Một phần
267. Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.Một phần
268Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuêMột phần
269Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của nămMột phần
270Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.Một phần
271Khai Lệ phí trước bạ nhà đấtMột phần
272Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.Một phần
273Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.Một phần
274Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.Một phần
275Miễn, giảm thu tiền sử dụng đấtMột phần
Thu BHXH, BHYT, BHTN (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
276Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đếnMột phần
277Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệpMột phần
278Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộcMột phần
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
279Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hộiMột phần
280Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế:Một phần
Giải quyết chế độ BHXH (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
281Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lầnMột phần
282Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP)Một phần
283Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tíchMột phần
284Giải quyết hưởng chế độ tử tuấtMột phần
285Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTgMột phần
286Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTgMột phần
287Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTgMột phần
288Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với trường hợp người lao động đang đóng BHXH bắt buộc)Một phần
289Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với người đang tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia BHXH)Một phần
290Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19Một phần
An toàn thực phẩm và dinh dưỡng (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
291Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.Toàn trình
Lưu thông hàng hóa (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
292Cấp Giấy phép bán lẻ rượuToàn trình
293Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượuToàn trình
294Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượuToàn trình
295Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhToàn trình
296Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhToàn trình
297Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhToàn trình
298Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láMột phần
299Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láToàn trình
300Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láMột phần
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
301Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngMột phần
302Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.Toàn trình
303Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”Một phần
304Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công anToàn trình
305Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công anMột phần
306Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lýToàn trình
307Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lýToàn trình
308Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa họcMột phần
309Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa họcMột phần
310Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đàyToàn trình
311Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tếToàn trình
312Thủ tục "Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập”Toàn trình
313Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.Toàn trình
314Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dânToàn trình
315Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trầnToàn trình
316Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.Một phần
317Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩMột phần
318Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩMột phần
Giáo dục nghề nghiệp (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
319Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lậpToàn trình
320Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoàiToàn trình
321Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập.Toàn trình
322Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.Toàn trình
323Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.Toàn trình
Tài chính đầu tư (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
324Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnMột phần
325Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnMột phần
326Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm C thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnMột phần
327Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm B thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnMột phần
Khuyến nông (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
328Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện)Toàn trình
Dân tộc (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
329Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốToàn trình
330Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.Toàn trình
331Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quýMột phần
Kinh doanh Khí (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
332Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiToàn trình
333Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiToàn trình
334Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiToàn trình
Đầu tư xây dựng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
335Thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng công trìnhToàn trình
336Trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trìnhToàn trình
337Trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trìnhToàn trình
338Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trìnhToàn trình
TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
339Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuếMột phần
340Đăng ký hợp tác xã và đăng ký mã số thuếMột phần
Quản lý ngân sách (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
341Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản côngMột phần
Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
342Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tựMột phần
343Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tựMột phần
344Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tựMột phần
Thủy sản (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
345Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cáMột phần
346Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sảnToàn trình
347Xóa đăng ký tàu cáMột phần
348Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cáMột phần
349Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)Một phần
350Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)Một phần
351Công bố mở cảng cá loại 3Một phần
Cấp, quản lý căn cước công dân (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
352Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)Một phần
353Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)Một phần
354Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)Một phần
355Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)Một phần
356Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)Một phần
357Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)Một phần
358Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)Một phần
Lĩnh vực giáo dục mầm non (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
359Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lạiMột phần
360Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻMột phần
361Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thụcToàn trình
362Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dụcMột phần
363Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)Toàn trình
Lĩnh vực giáo dục tiểu học (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
364Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thụcToàn trình
365Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dụcMột phần
366Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lạiMột phần
367Sáp nhập, chia, tách trường tiểu họcToàn trình
368Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)Toàn trình
369Chuyển trường đối với học sinh tiểu họcMột phần
Lĩnh vực giáo dục trung học (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
370Tuyển sinh trung học cơ sởToàn trình
371Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nướcToàn trình
372Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoàiToàn trình
373Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thụcToàn trình
374Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dụcToàn trình
375Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lạiToàn trình
376Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sởToàn trình
377Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)Toàn trình
378Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.Một phần
379Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sởMột phần
380Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sởMột phần
Lĩnh vực giáo dục dân tộc (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
381Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trúToàn trình
382Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trúToàn trình
383Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dụcToàn trình
384Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dụcToàn trình
385Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trúToàn trình
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
386Thành lập trung tâm học tập cộng đồngToàn trình
387Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lạiToàn trình
Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
388Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốcMột phần
389Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉMột phần