Các thủ tục mức độ Một phần thuộc Cấp huyện

Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện15 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Quản lý tài sản công (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tưKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vịKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công.Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nướcKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản côngKhông quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Quyết định điều chuyển tài sản côngKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Quyết định bán tài sản côngKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủKhông quá 7 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Quyết định thanh lý tài sản côngKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản côngKhông quá 7 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
11Quyết định tiêu huỷ tài sản côngKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoạiKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND huyệnKhông quá 13 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Đất đai (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) (đã thành lập)Đăng ký
2Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cưĐăng ký
3Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầuĐăng ký
4Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhânKhông quá mười lăm ngàyĐăng ký
5Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đấtKhông quá hai mươi ngàyĐăng ký
6Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiệnHai mươi ngày làm việcĐăng ký
7Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Thủ tục Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tếBảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Thủy lợi (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)Đăng ký
2Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấpTrong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
3Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnTrong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
4Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
5Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trởlên).Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Tài chính Kế hoạch (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện20 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Lâm nghiệp (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhânĐăng ký
2Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh tháiĐăng ký
3Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên10 ngày làm việcĐăng ký
4Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện10 ngày làm việcĐăng ký
5Xác nhận bảng kê lâm sản02 ngày làm việcĐăng ký
6Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)19 ngày làm việcĐăng ký
7Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu04 ngày làm việc; trường hợp có thông tin vi phạm: 06 ngày làm việc.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Xét, cấp học bổng chính sách07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khănTối đa 23 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, UBND cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa. Trong đó: 15 ngày làm việc tại cơ sở giáo dục; 05 làm việc tại Phòng GĐ&ĐT; 03 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.Đăng ký
Lĩnh vực Văn hoá (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kèm hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hộiTrong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, UBND cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trả lời việc tổ chức lễ hội.Đăng ký
Lĩnh vực Chính quyền địa phương (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xãBốn mươi lăm ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Dân tộc (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quýĐăng ký
Lĩnh vực Môi trường (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép môi trường1. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy phép môi trường tối đa là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trong đó, thời hạn thẩm định hồ sơ, trả kết quả sau khi nhận được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép môi trường tối đa là 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ) đối với các trường hợp sau đây: - Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; - Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 2. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy phép môi trường tối đa là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trong đó, thời hạn thẩm định hồ sơ, trả kết quả sau khi nhận được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép môi trường tối đa là 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ) đối với các trường hợp còn lại. Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.Đăng ký
2Cấp đổi giấy phép môi trườngMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.Đăng ký
3Cấp điều chỉnh giấy phép môi trườngMười lăm ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệĐăng ký
4Cấp lại giấy phép môi trường- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: không quy định. - Thời hạn kiểm tra, cấp lại giấy phép môi trường: + Tối đa 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp (i) dưới đây; + Tối đa 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp (ii) dưới đây (trong đó, tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với các trường hợp sau đây: * Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; * Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.Đăng ký
Lĩnh vực Hộ tịch (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiNgay trong ngàyĐăng ký
2Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài15 ngày làm việcĐăng ký
3Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoàiNgay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.Đăng ký
4Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài15 ngày làm việcĐăng ký
5Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài15 ngày làm việcĐăng ký
6Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ cử, 03 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ đương nhiên.Đăng ký
7Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài02 ngày làm việcĐăng ký
8Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc- Ngay trong ngày làm việc đối với việc bổ sung thông tin hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. - 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm việc.Đăng ký
9Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc.Đăng ký
10Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.Đăng ký
11Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.Đăng ký
12Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngàyĐăng ký
13Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc; trường hợp phải tiến hành xác minh thì thời hạn không quá 10 ngày làm việc.Đăng ký
14Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch03 ngày. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc.Đăng ký
Lĩnh vực Chứng thực (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnNgay trong ngàyĐăng ký
2Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnThời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.Đăng ký
3Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.Đăng ký
4Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sảnKhông quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.Đăng ký
5Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchThời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.Đăng ký
6Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchThời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.Đăng ký
7Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcNgay trong ngày.Đăng ký
8Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư phápTrong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo thỏa thuận thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.Đăng ký
9Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuậtTrong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo thỏa thuận thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.Đăng ký
10Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sảnKhông quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.Đăng ký
11Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sảnKhông quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.Đăng ký
Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtTrong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtTrong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Xoá đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtTrong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xoá đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtTrong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đấtTrong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ;Đăng ký
Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại- Trong trường hợp người yêu cầu bồi thường nộp hồ sơ trực tiếp, cơ quan giải quyết bồi thường tiếp nhận hồ sơ, ghi vào sổ nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết bồi thường phải thông báo bằng văn bản về việc nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường có thể yêu cầu người yêu cầu bồi thường bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 41 của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường, người yêu cầu bồi thường phải bổ sung hồ sơ. Khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự không tính vào thời hạn quy định tại khoản này. - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 41 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luât Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017), cơ quan giải quyết bồi thường phải thụ lý hồ sơ và vào sổ thụ lý. - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ, cơ quan giải quyết bồi thường phải cử người giải quyết bồi thường. - Trường hợp, người yêu cầu bồi thường đề nghị tạm ứng kinh phí bồi thường theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, cơ quan giải quyết bồi thường tiến hành tạm ứng kinh phí bồi thường đối với những thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 44 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Cụ thể, thời hạn thực hiện tạm ứng kinh phí bồi thường được thực hiện như sau: (1) Ngay sau khi thụ lý hồ sơ, người giải quyết bồi thường có trách nhiệm xác định giá trị các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 44 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và đề xuất Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường việc tạm ứng kinh phí bồi thường và mức tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường; (2) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất, nếu còn dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan giải quyết bồi thường phải hoàn thành việc tạm ứng kinh phí và chi trả cho người yêu cầu bồi thường. Trường hợp không còn đủ dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường có văn bản đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền tạm ứng kinh phí để chi trả cho người yêu cầu bồi thường. Cơ quan tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan tài chính có thẩm quyền có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường. Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường quyết định mức tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường nhưng không dưới 50% giá trị các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 44 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ, người giải quyết bồi thường phải hoàn thành việc xác minh thiệt hại. Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại là 30 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ. Thời hạn xác minh thiệt hại có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, người giải quyết bồi thường phải hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại làm căn cứ để thương lượng việc bồi thường. - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường phải tiến hành thương lượng việc bồi thường. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiến hành thương lượng, việc thương lượng phải được hoàn thành. Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng tối đa là 15 ngày. Thời hạn thương lượng có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này. - Ngay sau khi có biên bản kết quả thương lượng thành, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định giải quyết bồi thường và trao cho người yêu cầu bồi thường tại buổi thương lượng. Trường hợp người yêu cầu bồi thường không nhận quyết định giải quyết bồi thường thì người giải quyết bồi thường lập biên bản về việc không nhận quyết định. Biên bản phải có chữ ký của đại diện các cơ quan tham gia thương lượng. Biên bản phải nêu rõ hậu quả pháp lý của việc không nhận quyết định giải quyết bồi thường theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 51 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Cơ quan giải quyết bồi thường phải gửi cho người yêu cầu bồi thường trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.Đăng ký
2Thủ tục phục hồi danh dự15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự.Đăng ký
Lĩnh vực Tài nguyên nước (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất.Mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức, cá nhân.Đăng ký
2Thủ tục lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.Bốn mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ đầu tư.Đăng ký
Lĩnh vực Phát triển nông thôn (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồngĐăng ký
2Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong các ngành, nghề, lĩnh vực khácĐăng ký
Lĩnh vực Thư viện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng15 ngàyĐăng ký
2Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng15 ngàyĐăng ký
3Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng15 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Biển và Hải đảo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Gia hạn thời hạn giao khu vực biểnBốn mươi mốt ngày làm việc (Không tính thời gian lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa)Đăng ký
2Trả lại khu vực biển cấp huyện- Trả lại 1 phần: Ba mươi mốt ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ (Không tính thời gian lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa) - Trả lại toàn bộ: Hai mươi sáu ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ (Không tính thời gian lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa)Đăng ký
3Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyệnBốn mươi mốt ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ (Không tính thời gian lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa)Đăng ký
4Công nhận khu vực biển cấp huyệnHai mươi mốt ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ (Không tính thời gian lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa)Đăng ký
5Giao khu vực biểnBốn mươi mốt ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ (Không tính thời gian lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa)Đăng ký
Lĩnh vực Người có công (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Hỗ trợ lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngĐăng ký
2Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia25 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếĐăng ký
2Thủ tục xóa nhà tạm cho hộ nghèoĐăng ký
3Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện15 hoặc 20 ngàyĐăng ký
3Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện25 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Thuế (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuếHai ngày làm việcĐăng ký
2Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc.02 ngày làm việcĐăng ký
3Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc.02 ngày làm việcĐăng ký
4Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh02 ngày làm việcĐăng ký
5Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệpHai ngày làm việcĐăng ký
6Khôi phục mã số thuếBa ngày làm việcĐăng ký
7Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh02 ngày làm việcĐăng ký
8Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất.02 ngày làm việcĐăng ký
9. Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.Ba ngày làm việcĐăng ký
10Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê02 ngày làm việcĐăng ký
11Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm02 ngày làm việcĐăng ký
12Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.02 ngày làm việcĐăng ký
13Khai Lệ phí trước bạ nhà đấtBa ngày làm việcĐăng ký
14Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.Một ngày làm việcĐăng ký
15Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.Một ngày làm việcĐăng ký
16Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.Mười lăm ngàyĐăng ký
17Miễn, giảm thu tiền sử dụng đấtMười lăm ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đếnThời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 07 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Đăng ký
2Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệpThời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 07 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Đăng ký
3Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộcKhông quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơĐăng ký
Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội- Cấp lại sổ BHXH do thay đổi số sổ, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng hoặc gộp sổ: không quá 15 ngày làm việc (trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng BHXH phức tạp thì không quá 45 ngày làm việc). - Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 10 ngày làm việc.Đăng ký
2Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế:Cấp lại, đổi thẻ BHYT không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
Lĩnh vực Giải quyết chế độ BHXH (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lầnTối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
2Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP)Tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
3Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tíchTối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
4Giải quyết hưởng chế độ tử tuấtTối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
5Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
6Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
7Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
8Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với trường hợp người lao động đang đóng BHXH bắt buộc)Tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
9Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với người đang tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia BHXH)Tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
10Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-1908 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơĐăng ký
3Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Cụm công nghiệp (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thành lập/mở rộng cụm công nghiệpĐăng ký
Lĩnh vực Tài chính đầu tư (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm C thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm B thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuếBa ngày làm việcĐăng ký
2Đăng ký hợp tác xã và đăng ký mã số thuếBa ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Quản lý ngân sách (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản côngKhông quá 30 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự04 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự05 ngày làm việcĐăng ký
3Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự04 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân07 ngày làm việc.Đăng ký
2Đổi thẻ Căn cước công dân- Tại tỉnh, thành phố, thị xã: không quá 07 ngày làm việc - Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới: không quá 20 ngày làm việc - Tại các khu vực còn lại: không quá 15 ngày làm việcĐăng ký
3Cấp lại thẻ Căn cước công dân- Tại tỉnh, thành phố, thị xã: không quá 07 ngày làm việc - Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới: không quá 20 ngày làm việc - Tại các khu vực còn lại: không quá 15 ngày làm việcĐăng ký
4Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư- Tại tỉnh, thành phố, thị xã: không quá 07 ngày làm việc - Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới: không quá 20 ngày làm việc - Tại các khu vực còn lại: không quá 15 ngày làm việcĐăng ký
5Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư03 ngày làm việc.Đăng ký
6Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.03 ngày làm việc.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục mầm non (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục tiểu học (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Chuyển trường đối với học sinh tiểu học9 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục trung học (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nướcKhông quy địnhĐăng ký
2Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoàiKhông quy địnhĐăng ký
3Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở2 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở2 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở2 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục dân tộc (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Đường thủy nội địa (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngTrong thời hạn 22 ngày làm việc.Đăng ký
2Thủ tục Hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngĐăng ký
3Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an207 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học96 (hoặc 89 hoặc 31) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học96 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Thủy sản (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá ( đối với tàu cá có chiều dài dưới 12m) cấp huyện03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.Đăng ký
2Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá có chiều dài dưới 12m) cấp huyện03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.Đăng ký
3Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)a) Đối với trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; b) Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản: - Công khai phương án: 03 ngày làm việc; - Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày.Đăng ký
4Xóa đăng ký tàu cá ( đối với tàu cá có chiều dài dưới 12m) cấp huyện03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.Đăng ký
5Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)- Công khai phương án: 03 ngày làm việc; - Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), tham mưu ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày.Đăng ký
6Công bố mở cảng cá loại 306 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký