Hỗ trợ văn phòng làm việc đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Lĩnh vực:Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3822538)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định)

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện:

- Nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

- Tổ chức cuộc họp, lập biên bản thẩm định liên ngành trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và mức hỗ trợ trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định của liên ngành (Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Thông báo cho doanh nghiệp chính sách hỗ trợ ngay sau khi nhận được Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện. Căn cứ kết quả thực hiện thực tế, tiến hành làm thủ tục giải ngân theo quy định. Định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 Lê lai - TP Huế.

Tên hồ sơMẫu tải về
- Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu). (Bản chính)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp đề nghị. (Bản sao)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của đơn vị kinh doanh Khu làm việc chung (Bản sao)
- Hợp đồng thuê văn phòng làm việc kèm chứng từ chi trả kinh phí thuê văn phòng làm việc của DNNVV (Bản sao có chứng thực)
Giấy tờ xác nhận về DNNVV khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 13 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND. (Bản sao)
- Các hồ sơ có liên quan (bản sao, nếu có). (Bản sao)
- Báo cáo kết quả triển khai đến thời điểm đề nghị giải ngân kinh phí hỗ trợ. (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 02

 - Có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Đối với doanh nghiệp có sản phẩm đã được đăng ký và xác nhận bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích, thời gian hoạt động không quá 10 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với công ty cổ phần.

- Đáp ứng một trong các tiêu chí sau về đổi mới sáng tạo:

+ Có sản phẩm sáng tạo/ý tưởng được vào vòng chung kết của các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức trên địa bàn tỉnh hoặc các địa phương khác trên địa bàn toàn quốc (kể cả các cuộc thi từ các vườn ươm doanh nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp).

+ Có sản phẩm sáng tạo/ý tưởng đã qua quá trình tuyển chọn, ươm tạo tại các cơ sở ươm tạo DNNVV (có hợp đồng ươm tạo hoặc Giấy tờ chứng nhận đã qua quá trình tuyển chọn, ươm tạo).

+ Có sản phẩm sáng tạo/ý tưởng được các thành viên tại cuộc họp thẩm định liên ngành gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở chuyên ngành liên quan thông qua.

+ Có sản phẩm đã được đăng ký và xác nhận của đơn vị có thẩm quyền về xác nhận đăng ký sở hữu trí tuệ theo các hình thức: bằng sáng chế (độc quyền sáng chế hoặc độc quyền giải pháp hữu ích); kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí. 

+ Có sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định của Chính phủ.

 

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Hỗ trợ văn phòng làm việc đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: