Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (8 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa" (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)Một phần
2Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)Một phần
3Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)Một phần
4Thủ tục thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư (cấp tỉnh)Một phần
5Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệpMột phần
6Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trịMột phần
7Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)Một phần
8Hỗ trợ văn phòng làm việc đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạoMột phần