Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (12 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa" (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo3
2Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp sáng tạo3
3Hỗ trợ nguồn nhân lực3
4Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo3
5Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo3
6Thông báo chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư3
7Thủ tục đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên3
8Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp3
9Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn3
10Hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh3
11Hỗ trợ văn phòng làm việc đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo3
12Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo3