Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Lĩnh vực:Quản lý giá
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tài chính
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3824002)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Tối đa không quá 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận
Phí, lệ phí:

Không có

 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ  thực hiện đăng ký giá lập Biểu mẫu đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ gửi Sở Tài chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá (theo mẫu) trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá.

Bước 2: Sở Tài chính theo thẩm quyền đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá hàng  hóa, dịch vụ.

Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá, cơ quan tiếp nhận sẽ tiến hành rà soát, nếu không có ý kiến yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình về các nội dung của Biểu mẫu thì tổ chức, cá nhân được mua, bán theo mức giá đăng ký. Trường hợp phát sinh những bất cập trong Biểu mẫu đăng ký giá, cơ quan tiếp nhận sẽ có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình các nội dung trong Biểu mẫu đăng ký giá. (theo mẫu kèm theo).

 

Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá gửi Biểu mẫu đăng ký giá cho Sở Tài chính tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá theo một trong các hình thức sau:

a) Gửi trực tiếp 02 bản (bản chính) cho Sở Tài chính tại trụ sở Sở Tài chính hoặc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

b) Thực hiện đăng ký trên Hệ thống dịch vụ công của tỉnh đồng thời gửi 02 bản (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của doanh nghiệp, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của doanh nghiệp) cho Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh qua Dịch vụ bưu chính công ích..

- Đối với cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu, quy trình tiếp nhận và rà soát Biểu mẫu như sau:

Sau khi tiếp nhận Văn bản kê khai giá, cơ quan tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và trả ngay 01 bản cho đơn vị nộp đối với hình thực nộp trực tiếp; (hoặc trả 01 bản qua dịch vụ bưu chính công ích đối với hình thức đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến), đồng thời chuyển 01 bản đến người thụ lý để tiến hành rà soát.

Trong thời gian 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, nếu phát hiện có sự bất cập cần giải trình, điều chỉnh, cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu phải có văn bản thông báo đến tổ chức, cá nhân đăng ký giá được biết. Trong thời gian tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan tiếp nhận, tổ chức, cá nhân đăng ký giá phải giải trình nội dung trong bảng đăng ký giá. Thời hạn xem xét, rà soát nội dung giải trình không quá 05 ngày làm việc. Sau 03 lần giải trình mà tổ chức, cá nhân không đáp ứng yêu cầu, cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo mức giá trước khi thực hiện đăng ký giá.

 

Tên hồ sơMẫu tải về
Biểu mẫu đăng ký giá
Bảng đăng ký mức giá cụ thể (kèm theo Biểu mẫu đăng ký giá)
Thuyết minh cơ cấu tính giá hang hóa, dịch vụ đăng ký giá (kèm theo Biểu mẫu đăng ký giá)

Số lượng hồ sơ: 02

Không có

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: