Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu)

Lĩnh vực:Thuỷ sản
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban Quản lý Cảng cá Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Ban Quản lý Cảng cá Thừa Thiên Huế; địa chỉ: phường Thuận An, thành phố Huế , tỉnh TT - Huế (Điện thoại: 02343856124 hoặc 02343856107)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:2 ngày (02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)
Phí, lệ phí:

Phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản: 150.000 đồng + (số tấn thủy sản x 15.000 đồng/tấn), Tối đa 700.000 đồng/lần (theo Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018).

 

- Bước 1: Trước khi tàu cập cảng ít nhất 01 giờ, chủ hàng thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho BQL Cảng cá thông tin về số hiệu tàu, thời gian dự kiến tàu cập cảng, sản lượng dự kiến lên cảng.
- Bước 2: BQL Cảng cá cử cán bộ kiểm tra thực tế tại tàu:
a) Đối với tàu khai thác thủy sản: Đối chiếu, giám sát khối lượng, thành phần loài khai thác trên tàu phù hợp với nhật ký khai thác;
b) Đối với tàu dịch vụ hậu cần nghề cá: Đối chiếu, giám sát khối lượng, thành phần loài theo nhật ký thu mua, chuyển tải và nhật ký khai thác của tàu được thu mua chuyển tải.
- Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm lên cá, chủ hàng phải hoàn thiện hồ sơ gửi BQL Cảng cá trực tiếp hoặc theo đường bưu điện để đề nghị xác nhận nguồn gốc nguyên liệu hàng thủy sản.
- Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, BQL Cảng cá có trách nhiệm đối chiếu thông tin tại tờ khai với danh sách tàu khai thác bất hợp pháp; nhật ký khai thác với thông tin về vị trí hoạt động của tàu do các trạm bờ cung cấp (đối với tàu có tổng công suất các máy chính từ 90CV trở lên), ký, trả cho chủ hàng 01 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và lưu hồ sơ. Trường hợp không ký giấy xác nhận, BQL Cảng cá phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Bước 5: BQL Cảng cá trả kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho chủ hàng; chủ hàng nộp phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
 

 

Cách thức thực hiện:

- Tại Cảng cá Thuận An: Đăng ký qua Tổ Điều động an ninh, thu phí. Số điện thoại 0234.3856107; gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Tại Cảng cá Tư Hiền: Đăng ký qua Bộ phận bảo vệ và thu phí. Số điện thoại 0234.3684638; gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
 

Tên hồ sơMẫu tải về
Hai (02) giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (Bản chính)
Nhật ký khai thác thủy sản (Bản sao)
Nhật ký thu mua, chuyển tải và nhật ký khai thác của tàu được thu mua, chuyển tải (đối với tàu thu mua, chuyển tải). (Bản sao)

Số lượng hồ sơ: 01

Ghi chú thành phần hồ sơ: Nhật ký khai thác thủy sản (đối với tàu khai thác thủy sản); Nhật ký thu mua, chuyển tải và nhật ký khai thác của tàu được thu mua, chuyển tải (đối với tàu thu mua, chuyển tải)

* Trách nhiệm và quyền hạn của thuyền trưởng, chủ tàu cá
1. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin liên quan ghi trong Giấy xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác cho chủ hàng; ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp.
2. Thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.
3. Tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.
4. Chủ tàu có quyền đề nghị cơ quan thẩm quyền cung cấp các quy định liên quan đến việc xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác, đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp.
* Trách nhiệm và quyền hạn của chủ hàng
1. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin liên quan ghi trong Giấy xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác, xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ thủy sản khai thác để xuất khẩu; ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp.
2. Lưu trữ hồ sơ xác nhận, chứng nhận trong thời hạn 03 (ba) năm, kể từ ngày được xác nhận, chứng nhận.
3. Phối hợp với cơ quan thẩm quyền trong việc cung cấp thông tin, giải trình những vướng mắc của cơ quan thẩm quyền các nước nhập khẩu đối với lô hàng xuất khẩu.
4. Tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.
5. Chủ hàng có quyền đề nghị cơ quan thẩm quyền cung cấp các quy định liên quan đến việc xác nhận, chứng nhận.
6. Đề nghị cơ quan thẩm quyền nơi đã mua nguyên liệu xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.
7. Được lựa chọn một trong các cơ quan thẩm quyền đã xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác để nộp hồ sơ đề nghị Chứng nhận thủy sản khai thác.
 

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu)
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ:

Thủ tục cùng lĩnh vực

Tên thủ tụcMức độ
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu)4
Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu)4
Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá4
Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá4
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)4
Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá4
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)4
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)4
Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng4
Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên4
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá4
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá4
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá4
Xóa đăng ký tàu cá4
Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý)4
Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá4
Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)4
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)4
Công bố mở cảng cá loại 24
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá4
Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực4
Cấp, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản4