Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Chính quyền địa phương" - Sở Nội vụ (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Chính quyền địa phương" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phốMột phần
2Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xãMột phần