Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa" - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng VinhToàn trình