Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa" - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu tƣ sản xuất, kinh doanh tại các Khu công nghiệpToàn trình