Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Cục Hải quan tỉnh" (5 thủ tục)

Hải Quan (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1THỦ TỤC THAM VẤN TRỊ GIÁ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (CẤP CỤC)Một phần
2ĐĂNG KÝ DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐƯỢC MIỄN THUẾMột phần
3THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XE Ô TÔ, XE MÔ TÔ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC PHÉP HỒI HƯƠNGMột phần
4THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP KHẨU XE Ô TÔ, XE GẮN MÁY KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠIMột phần
5THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA LÀ CHÂN CÔNG TRÌNH HOẶC KHO CỦA CÔNG TRÌNH, NƠI SẢN XUẤTMột phần