Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế" (23 thủ tục)

Dịch vụ cung cấp điện mới (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (khách hàng sinh hoạt)3
2Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (khách hàng ngoài sinh hoạt)3
3Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (khách hàng sinh hoạt)3
4Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (khách hàng ngoài sinh hoạt)3
Các dịch vụ hỗ trợ (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
5Vận hành công trình điện3
6Bảo trì/bảo dưỡng công trình điện3
7Nghiệm thu công trình điền3
8Thiết kế, lắp đặt mặt trời mái nhà3
9Thiết kế, xây lắp công trình điện3
10Lắp đặt, sửa chữa dây điện và các thiết bị điện3
Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
11Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm3
12Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm khác3
13Thay đổi chủ thể HĐMBĐ3
14Cấp điện trở lại theo yêu cầu của khách hàng3
15Cấp điện trở lại khi khách hàng bị tạm ngừng sử dụng điện do yêu cầu của cơ quan Nhà nước3
16Thay đổi thông tin đã đăng ký3
17Chấm dứt HĐMBĐ3
18Xử lý báo mất điện3
19Gia hạn HĐMBĐ3
20Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha3
21Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện3
22Thay đổi mục đích sử dụng điện3
23Thay đổi định mức sử dụng điện3