Xác nhận cấp, đổi hiện vật đối với người có công trong kháng chiến

Lĩnh vực:Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:15
Phí, lệ phí:Không

 

1. Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: Điền đầy đủ các thông tin vào mẫu phiếu xin cấp, đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến

- Bước 2: Lấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý cán bộ (hoặc cơ quan chủ quản - đối với tập thể) về thành tích, chữ ký của người kê khai và lý do cấp đổi hiện vật.

 - Bước 3: Gửi Phiếu xin cấp, đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến đến Phòng Nội vụ cấp huyện (cư trú nơi nào thì gửi đến đơn vị hành chính cấp trên ở đó).

2. Đối với cơ quan thực hiện TTHC:

- Bước 1: Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

- Bước 2: Phòng Nội vụ cấp huyện đối chiếu hồ sơ lưu, kiểm tra các thông tin liên quan, tổng hợp danh sách (theo mẫu) trình UBND cấp huyện;

  - Bước 3: UBND cấp huyện gửi văn bản kèm theo danh sách về Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ thẩm tra, tổng hợp hoặc trình Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cấp đổi theo thẩm quyền.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ cấp huyện

Tên hồ sơMẫu tải về
Phiếu đề nghị cấp, đổi hiện vật khen thưởng (Theo mẫu)
Nếu là đổi lại hiện vật khen thưởng thì phải kèm theo hiện vật cũ đã hư hỏng. (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Ghi chú thành phần hồ sơ:

Không

 

Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Xác nhận cấp, đổi hiện vật đối với người có công trong kháng chiến
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: